Aantal verzekeraars in Nederland neemt af

Verzekeraars in Nederland neemt afJe zou het niet direct zeggen als je alle reclames voor verzekeringen langs ziet komen op televisie en radio, maar het aantal verzekeraars neemt sinds een aantal jaren steeds verder af. Dat blijkt uit cijfers die het Verbond van Verzekeraars heeft gepubliceerd. Een voorbeeld van de dalende trend is het aantal verzekeringsmaatschappijen dat brandverzekeringen aanbiedt. In 2008 waren er nog 335 verschillende bedrijven actief in deze markt, in 2012 was dit aantal al gedaald tot 238.

Fusies en overnames zijn een belangrijke oorzaak van daling

Verzekeraars krijgen te maken met steeds hogere kosten op het gebied van administratie en toezicht. Vooral voor kleine verzekeraars is het daarom bijna niet meer rendabel om zelfstandig verzekeringen aan te blijven bieden. Voor deze kleine verzekeraars is het vaak een uitkomst als ze kunnen fuseren met een grote partner zoals Aegon en Achmea. Niet alleen op het gebied van kostenbeheersing maar ook op het gebied van marketing is een fusie voor hen bijzonder interessant.

Verzekeraars in Nederland gaan niet failliet

In tegenstelling tot wat je misschien zou denken gaan er vrijwel geen verzekeringsmaatschappijen failliet. Sterker nog, het gaat erg goed met de verzekeringsbranche. In de afgelopen jaren is het bedrag dat zij verdienen aan premies alleen maar gestegen. Fusies of overnames zijn dus niet noodzakelijk om het bedrijf in leven te houden, vaak is een fusie niet meer dan een marketingoverweging van een regionale verzekeraar. Schaalvergroting levert hen simpelweg meer op dan zelfstandig blijven.

Zorgverzekeraars vallen niet onder de cijfers

De cijfers van het Verbond van Verzekeraars gelden alleen voor bedrijven die geen zorgverzekeringen aanbieden. Zorgverzekeraars zijn namelijk niet aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars. Voor hen is er een andere branchevereniging namelijk Zorgverzekeraars Nederland. Wel is het zo dat veel zorgverzekeraars naast de zorgverzekering ook nog andere verzekeringen aanbieden onder dezelfde naam.

Afname van verzekeraars slecht voor de consument?

De grote verzekeringsmaatschappijen groeien steeds harder door de fusies en overnames die zij ondernemen. Normaalgesproken betekent minder concurrentie op de markt slecht nieuws voor de consument. Bij een afnemende concurrentie kunnen verzekeraars hun premies namelijk opschroeven zonder dat er voor de consument een goed alternatief is. Toch lijkt het die kant niet op te gaan. Doordat er steeds meer goede vergelijkingssites ontstaan waar de consument verzekeringen kan vergelijken moeten de maatschappijen scherpe prijzen blijven bieden om klanten blijvend aan zich te kunnen binden. Daarnaast houden consumentenorganisaties een vinger aan de pols om te zorgen dat verzekeraars marktconforme prijzen voor hun diensten blijven vragen.