Afspraken zorgpolissen nog steeds een puinhoop

Afspraken zorgpolissen nog steeds een puinhoopVan de Nederlandse consument wordt verwacht dat hij voor het eind van het jaar zijn huidige zorgverzekering opzegt en vervolgens uiterlijk in januari een nieuwe verzekering kiest, tenminste wanneer de consument graag wil switchen. Dat dit gemakkelijker gezegd is dan gedaan zien we dit jaar wel in het bijzonder. Dat komt met name doordat er nog een hoop onduidelijkheid bestaat over de zorg die wel of niet wordt verzekerd door de verschillende zorgverzekeraars. Het lijkt erop dat duidelijkheid voor de consument echt een probleem wordt, en dus trekken diverse politici bij de minister van Volksgezondheid aan de bel. Met name Kamerleden van regeringspartijen VVD en PvdA roeren zich, en zij hebben er bij de minister op aangedrongen dat de Nederlandse Zorgautoriteit moet ingrijpen. Ook de Consumentenbond roert zich, want door de onduidelijkheid is het voor de gemiddelde Nederlander onmogelijk om een goede afweging te maken.

Onderhandelingen met ziekenhuizen

De reden dat de dekking van de verschillende polissen nog niet helder is heeft alles te maken met de onderhandelingen die de verzekeraars voeren met de verschillende ziekenhuizen over welke behandeling wel, en welke juist niet, vergoed wordt. Normaalgesproken zouden deze onderhandelingen al moeten zijn afgerond, maar dat is in veel gevallen nog niet gebeurd. Onzekerheid troef, en de consument zit met de gebakken peren. In het slechtste geval zou het zelfs zo kunnen zijn dat een verzekerde speciaal voor een bepaalde maatschappij kiest in verband met een bijzondere vorm van zorg die nodig is, waarna pas later (nadat de polis is afgesloten) blijkt dat de betreffende verzekeraar niet dekt. Een bijzonder onwenselijke situatie natuurlijk.

Uitstel om over te stappen?

Om te voorkomen dat het bovenstaande scenario werkelijkheid wordt moet de Nederlandse Zorgautoriteit opkomen voor de consument, dat vindt althans PvdA-Kamerlid Lea Bouwmeester. Volgens haar moet de Nederlandse Zorgautoriteit bij de verzekeraars afdwingen dat een polis op zijn minst dezelfde dekking biedt als de dekking die in 2015 geboden werd. De consument moet kunnen rekenen op een bepaalde inhoud van de polis, want is dit niet het geval dan ontstaat er een situatie die volgens Bouwmeester “riekt nar misleiding”.

Niet alleen moet de Nederlandse Zorgautoriteit ervoor zorgen dat de dekking in 2016 minimaal gelijk blijft aan de dekking in 2015, Bouwmeester pleit ook nog voor een andere maatregel. Volgens haar moeten consumenten dit jaar langer de tijd krijgen om een keuze te maken en over te stappen. Volgens het Kamerlid moet de wisseltermijn (traditioneel 6 weken) pas ingaan op het moment dat alle onderhandelingen tussen verzekeraars en zorgaanbieders zijn afgerond. Of minister Schippers van Volksgezondheid op gaat treden is echter nog maar de vraag.