Airbnb standaard verzekerd bij Centraal Beheer

Airbnb standaard verzekerd bij Centraal BeheerHet tijdelijk verhuren van een woning blijkt nog steeds aan populariteit te winnen onder Nederlandse consumenten. Tot voor kort zat er echter een addertje onder het gras wanneer huiseigenaren van deze manier van verhuren gebruik maakten. Verzekeringsmaatschappijen stonden, voorzichtig gesteld, niet te springen om een vergoeding uit te keren wanneer er tijdens de verhuurperiode schade aan de woning of inboedel ontstond. Dat gaat veranderen, althans voor consumenten die een inboedelverzekering hebben afgesloten bij Centraal Beheer. Zonder dat er een aanvullende dekking moet worden afgesloten is de dekking van de verzekering ook geldig op het moment dat de woning verhuurd wordt.

Centraal Beheer

Dat Centraal Beheer de voorwaarden van de inboedel- en opstalverzekering aanpast zodat ook tijdelijke verhuur aan derden onder de polisvoorwaarden valt heeft volgens directeur Robin Clements te maken met het feit dat Centraal Beheer “fan van delen” is. Uiteraard een leuke opmerking, maar het lijkt er meer op dat Centraal Beheer de wijziging in verzekeringsbeleid met name doorvoert omdat de markt op dit punt kansen biedt. Niets mis mee overigens, Centraal Beheer is immers een commerciële instelling. Desgevraagd geeft Clements dan ook aan dat klanten van Centraal Beheer steeds vaker met vragen met betrekking tot Airbnb bij de verzekeraar aankloppen. Het is dus wel duidelijk: Airbnb is booming, en de verzekeraars moeten met deze nieuwe trend mee, willen ze hun klantenbestand op peil kunnen houden, of zelfs uitbreiden.

Voorwaarden voor verzekering

Vanzelfsprekend blijft het ook voor verzekerden bij Centraal Beheer noodzakelijk om goed de polisvoorwaarden door te lezen op het moment dat een woning tijdelijk wordt onderverhuurd via Airbnb of een vergelijkbaar platform. Er zijn namelijk weldegelijk een aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Zo moet er toestemming gevraagd worden bij aan de hypotheekverstrekker en mag een woning maximaal 60 dagen per jaar worden verhuurd in het kader van Airbnb. Daar komt nog bij dat er in de plaatselijke gemeente ook nog regels kunnen zijn opgesteld door de overheid. Deze regels kunnen per gemeente in Nederland verschillen en in sommige gemeenten is er zelfs een vergunning nodig om een (gedeelte van een) huis onder te verhuren.

Verzekering Airbnb

Verhuurt u uw huis via Airbnb dan wordt door Airbnb zelf ook garantie geboden. Deze wijkt echter op een aantal punten af van de dekking die Centraal Beheer biedt. Zo wordt bijvoorbeeld vandalisme wel gedekt door Airbnb, maar niet door Centraal Beheer. Daar tegenover staat weer dat Centraal Beheer geld, kunst en sieraden dekt, terwijl Airbnb dat niet doet.