Automobilisten claimen minder vaak autoschade

Automobilisten claimen minder vaak autoschadeDecember is traditioneel de maand van de lijstjes. Van beste sporter tot “meest opvallende nieuwsfeit”, en van beste politicus tot meest gedraaide plaat op de radio: de statistieken vliegen u om de oren. Ook voor wat betreft de autoverzekering is er op dit vlak weer eens wat nieuws te melden. Daarbij gaat het echter niet over wat er in 2015 gebeurde, de “Risicomonitor Verkeer” is kennelijk niet zo snel en komt met cijfers over 2014. Desalniettemin zijn deze cijfers wel interessant, omdat ze een goed beeld geven van de schade die particuliere automobilisten oplopen (of in elk geval claimen) na een aanrijding.

2014: minder claims dan in 2013

In eerste instantie valt op dat het aantal claims na een aanrijding in 2014 licht daalde ten opzichte van 2013. Het verschil is niet echt schokkend (483.000 in 2013, 462.000 in 2014), maar toch is er een duidelijk verschil. Hoe dit komt is echter niet helemaal duidelijk. Het kan natuurlijk zijn dat er wel degelijk schade wordt gereden, maar dat deze niet geclaimd wordt. Dat vermeldt het onderzoek begrijpelijkerwijs niet aangezien de cijfers verzameld zijn door het Verbond van Verzekeraars en die baseren zich op daadwerkelijk ingediende claims.

Aanrijdingen na de zomervakantie

Wat een interessant gegeven is, dat overduidelijk blijkt uit de cijfers, heeft te maken met de zomervakantie. Beter gezegd: met het feit dat de zomervakantie op een bepaald moment eindigt. Het aantal ongevallen waarbij voetgangers en fietsers betrokken zijn ligt in de weken na de zomervakantie namelijk een stuk hoger dan de rest van het jaar. Namelijk 250 ongelukken per week, terwijl het de rest van het jaar om ongeveer 200 ongevallen gaat. Een extra reden dus voor automobilisten om goed uit te kijken. Na de zomervakantie bevinden zich kinderen op de weg die u de weken daarvoor niet hebt gezien. Een extra risicofactor. Goed om te weten, want ook voor u geldt: voorkomen is beter dan claimen!

Noorden veiliger dan zuiden

Op basis van de cijfers van de ingediende claims kan gesteld worden dat er per provincie een nogal groot verschil zit tussen het aantal claims per 1000 personen dat wordt ingediend. Of dit alleen met de veiligheid te maken heeft of meer met de bereidheid tot claimen is niet helemaal duidelijk. De keiharde data geeft in elk geval aan dat er in Noord-Brabant het meest geclaimd wordt en in Groningen het minst. Misschien is het afsluiten van een allriskverzekering dus wel eerder een optie wanneer u in het zuiden woont. Want naast Noord-Brabant scoort ook Limburg als nummer twee op de lijst hoog als we kijken naar het aantal ingediende claims per 1000 personen.