Bijna 20 procent verzekerden heeft zorg gemeden in 2015

Bijna 20 procent verzekerden heeft zorg gemeden in 2015De hoogte van het verplichte eigen risico blijft onderwerp van debat, zowel in de Tweede Kamer als in de samenleving. Het kabinet heeft namelijk besloten dat het eigen risico in 2016 wederom naar boven zal worden bijgesteld. Mocht er in 2015 nog worden uitgegaan van een eigen risico van 375 euro, in 2016 staat de teller op 385 euro. Dat dit consequenties gaat hebben voor het aantal mensen dat (noodzakelijke) medische zorg zal gaan mijden lijkt wel vast te staan. Deze aanname is namelijk gebaseerd op basis van de cijfers die op dit moment voor het jaar 2015 al bekend zijn. en die cijfers zijn op z’n zachtst gezegd vrij schokkend te noemen.

Zorg mijden uit financiële overwegingen

Een onderzoek dat onlangs is uitgevoerd door TNS Nipo laat zien dat 18 procent van de ondervraagden wel eens heeft afgezien van het inroepen van medische zorg terwijl er wel degelijk gezondheidsklachten waren. Nu kunnen daar natuurlijk verschillende redenen voor zijn, en in Nederland mogen we gelukkig zelf beslissen of we een arts bezoeken, maar in het onderzoek van TNS Nipo werd verder doorgevraagd en dat leverde een interessant gegeven op. 47 procent van de mensen die aangaven dit jaar te hebben afgezien van een bezoek aan een arts gaf namelijk aan dat hierbij een financiële afweging de reden was. Ofwel werd zorg als te duur beoordeeld, ofwel werd de zorg gemeden om op die manier het eigen risico uit te kunnen sparen.

Tip: Zorgverzekering vergelijken? Start hier –>>

Zorgmijding door onwetendheid

Dat medische zorg voor veel mensen een behoorlijke aanslag vormt op hun financiële reserves is duidelijk, en daar gaat in 2016 dus geen verandering in komen. Toch wordt er door mensen met een laag inkomen ook regelmatig zorg gemeden terwijl dat vanuit financieel oogpunt niet nodig zou zijn. Veel mensen denken namelijk ten onrechte dat een bezoek aan de huisarts hen een gedeelte van het eigen risico kost. Dat is echter niet het geval. De verwarring op dit punt is overigens zeer begrijpelijk. Over het algemeen is het eigen risico van toepassing op zorg uit het basispakket. Maar de huisarts vormt hierop één van de uitzonderingen.

Onderzoek door ministerie naar zorgmijding

Zorgmijding is een probleem, zowel voor de gezondheid van degene die zorg mijdt als voor de algemene gezondheidskosten in Nederland. Iemand die zorg mijdt laat een medisch probleem namelijk vaak oplopen tot het punt dat er wel ingegrepen móet worden. Op dat moment zijn de kosten voor ‘reparatie’ van het probleem een stuk hoger dan wanneer er direct zou zijn ingegrepen. Om grip op dit probleem te krijgen wordt er op dit moment door het Ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, de Consumentenbond en de Landelijke Huisartsenvereniging onderzoek naar zorgmijding gedaan. De resultaten van dit onderzoek worden in oktober 2015 bekendgemaakt.