Brancheorganisatie pleit voor keurmerk uitvaartsector

Wie betaalt voor een dienst wil dat deze goed wordt uitgevoerd. Dat is eigenlijk altijd het geval, maar in sommige situaties is een bevredigende afloop wel heel erg gewenst. Bijvoorbeeld bij een uitvaart. Wanneer nabestaanden – naast het verdriet dat er al is – het gevoel hebben dat de uitvaart totaal niet voldoet aan het beeld dat ze er vooraf van hadden is dat een ervaring die pijn doet. Gelukkig is het zo dat de meeste uitvaartondernemers uitstekend weten waar ze mee bezig zijn, maar omdat dit werk nog steeds in de categorie “vrije beroepen” valt zit er helaas wel wat kaf tussen het koren. Om meerdere redenen is dat een probleem, vooral ook omdat consumenten die betalen voor een uitvaartverzekering topwerk mogen verwachten. Om de kwaliteit van de dienstverlening (nog verder) te verbeteren wordt er momenteel dan ook van diverse kanten gepleit voor een certificering van het beroep van uitvaartondernemer. Onder meer uitvaartverzorger Yarden pleit voor een keurmerk, en ook brancheorganisatie BGNU heeft bij monde van voorzitter Paul Koeslag dat wat hen betreft zo’n keurmerk moet worden ontwikkeld.

Eventueel keurmerk langdurige exercitie

Vanuit de sector blijkt er dus behoefte te zijn aan een keurmerk, en ook voor de consument die een uitvaartverzekering heeft lopen lijkt een bepaalde vorm van kwaliteitsborging een goede zaak. Voordat zo’n keurmerk ook echt realiteit is zal er nog heel wat geduld moeten worden geoefend. Door de BGNU is in gesprekken met het ministerie van Binnenlandse Zaken een voorstel gedaan voor het invoeren van een verplicht en bindend keurmerk, maar voordat hier wetgeving over zal worden behandeld moet er eerst een nieuw kabinet zijn. Vervolgens moet er in de ministerraad over het voorstel gesproken worden. Vindt het kabinet een keurmerk een goed idee dan moet een wetsvoorstel gemaakt worden en bovendien door zowel de Tweede als de Eerste Kamer worden behandeld en aangenomen. De kans dat een keurmerk dus nog dit jaar wordt ingevoerd is nihil.

 

Het Keurmerk Uitvaartzorg bestond toch al?

Hoewel een verplicht keurmerk dus een kwestie van de lange adem is zijn er op dit moment al wel mogelijkheden om de kwaliteit en betrouwbaarheid van een uitvaartverzorger te checken. Zo is er het Keurmerk Uitvaartzorg. Aangesloten ondernemers verplichten zich om te voldoen aan de kwaliteitseisen die gesteld worden. Op deze punten worden de aangesloten uitvaartverzorgers dan ook jaarlijks gecontroleerd. Het verschil met het keurmerk waar brancheorganisatie BGNU nu voor pleit is echter dat het Keurmerk Uitvaartzorg geen verplichting is voor uitvaartondernemers. In theorie zou elke consument dus morgen een uitvaartonderneming kunnen starten. Zonder daarvoor goed te zijn opgeleid. Bovendien geldt het bestaande Keurmerk Uitvaart zorg niet voor uitvaartpolissen. Als polishouder hebt u op dit punt dus niet echt iets om op terug te vallen.