Chinezen nemen Reaal (VIVAT) over

Chinezen nemen Reaal (VIVAT) overDe kredietcrisis hakte er een aantal jaar geleden flink in bij banken, verzekeraars en andere financiële instellingen. In bepaalde gevallen was de schade zelfs zo groot dat de overheid moest ingrijpen om een faillissement te voorkomen. Een bekend voorbeeld hiervan is de redding van ABN Amro, maar ook SNS Reaal kon het in 2013 niet langer meer bolwerken en moest aan het staatsinfuus. Na de nationalisatie van de financiële instelling werd de verzekeringstak van de onderneming per 1 juli 2014 omgedoopt in VIVAT. Op dat moment liet minister van Financiën Dijsselbloem al weten dat verzekeringstak op vrij korte termijn weer zou worden verkocht. In februari 2015 werd duidelijk dat het verkoopproces succesvol was geweest. De Chinese verzekeraar Anbang koopt de aandelen van VIVAT voor ongeveer 150 miljoen euro.

Klanten van VIVAT krijgen meer zekerheid

Volgens Dijsselbloem profiteren met name de polishouders bij VIVAT van de aangekondigde verkoop. De medewerkers van VIVAT hebben weer perspectief en ook betekent de overname dat “de miljoenen polishouders met veel meer zekerheid een eventuele uitkering tegemoet kunnen zien”, zo zegt de minister van Financiën. In hoeverre de diensten van VIVAT veranderen wanneer de verzekeraar wordt overgenomen door de Chinezen is nog niet duidelijk. Wel blijven de huidige polishouders gewoon klant van Reaal/Vivat en behouden ze alle rechten die ze nu ook hebben.

Balans moet worden gerepareerd

Dat de crisis VIVAT niet in de koude kleren is gaan zitten blijkt wel uit de balans van de verzekeraar. De herkapitalisatie van VIVAT gaat de Chinezen van Anbang een kleine 1 miljard euro kosten en ook moeten er nog drie interne leningen worden afgelost die gezamenlijk een waarde vertegenwoordigen van 552 miljoen euro. Het totale bedrag dat Anbang betaalt komt op die manier uit op ongeveer 1,4 miljard euro.

Verkoop nog niet helemaal rond

Ondanks alle details die door minister Dijsselbloem naar de Tweede Kamer zijn gestuurd is de verkoop van VIVAT aan Anbang nog niet helemaal rond. Er zijn een aantal afspraken gemaakt die kunnen leiden tot het afketsen van de uiteindelijke deal. Zo kan Anbang de voorgenomen koop afzeggen als de financiële positie van VIVAT in het eerste half jaar van 2015 dramatisch verslechtert. Ook moet er door verschillende toezichthouders nog officieel toestemming worden gegeven voor de verkoop. De Nederlandse instantie die het groene licht moet geven is De Nederlandsche Bank (DNB), in China is er een speciale toezichthouder io de verzekeringssector die met de verkoop akkoord moet gaan.