Collectieve schadevergoeding wordt mogelijk

Collectieve Schadevergoeding VerzekeringenU hebt er vast wel eens van gehoord: de woekerpolisaffaire. Duizenden mensen dachten hun hypotheek prima geregeld te hebben bij een professional die ze vertrouwden en die leek te weten waar hij mee bezig was. Vaak was deze professional een bank of een verzekeraar. Kortom, mensen die risico’s kunnen inschatten. In de praktijk bleek het echter allemaal niet zo rooskleurig te zijn: duizenden mensen werden de dupe van woekerpolissen waardoor ze nu krom liggen om hun vaste lasten te kunnen betalen. Stel dat u dat ook overkomen is, of u hebt op een andere manier een enorme strop gehad doordat iemand niet aan de verwachtingen voldeed of, laten we het maar zeggen zoals het is, u gewoon belazerd heeft. Hoe haalt u dan uw recht? Met een rechtsbijstandverzekering? In dit soort specifieke gevallen waarbij grote groepen mensen betrokken zijn blijkt dat nogal eens een lastige, tijdrovende, en frustrerende weg om te moeten bewandelen.

Collectieve schadevergoeding

Gelukkig heeft het kabinet, met name nadat de omvang van de woekerpolisaffaire bekend werd, ingezien dat de consument beter beschermd moet worden bij dergelijke grootschalige wanpraktijken. Daarom heeft Ivo Opstelten (VVD) de minister van Veiligheid en Justitie de weg vrij gemaakt voor een collectieve schadevergoeding in geld. Definitief is het plan nog niet, want de eerste en tweede kamer moeten er nog over beslissen. Als het doorgaat houdt het in dat gedupeerden (zowel consumenten als bedrijven) collectief een rechtszaak aan kunnen spannen tegen een partij die hen heeft gedupeerd. Dit moet gaan gebeuren door representatieve belangenorganisaties die zich specifiek op een bepaald product richten en de mensen bijstaan die hierdoor, of door een bepaalde leverancier of fabrikant schade hebben geleden. De organisatie die de belangen behartigt moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Als de rechter vindt dat de organisatie niet voldoet aan de eisen die in de nieuwe wet gesteld worden kan hij de organisatie ‘niet ontvankelijk’ verklaren en gaat de rechtszaak niet door. Het doel van de wet is vooral het bieden van rechtszekerheid en het voorkomen van procedures die door individuen gevoerd moeten worden en soms wel jaren aanslepen.