De zelfrijdende auto en de autoverzekering

Inmiddels is het alweer een aantal maanden geleden dat een duidelijk trotse Melanie Schultz van Haegen (Minister van Infrastructuur en Milieu) te bewonderen was in een zelfrijdende auto. De eerste proefrit op de Nederlandse wegen is gemaakt, en één ding is wel duidelijk: zelfrijdende auto’s hebben de toekomst. Dit brengt natuurlijk een aantal interessante punten met zich mee, niet in de laatste plaats op het gebied van de autoverzekering. Want hoe zit het met de aansprakelijkheid wanneer er een ongeluk veroorzaakt wordt met een zelfrijdende auto? En zal het aantal ongelukken misschien afnemen wanneer de zelfrijdende auto inderdaad zo veilig blijkt te zijn als nu wordt gesuggereerd? Zowel de overheid als de autoverzekeraars hebben daar al zo hun ideeën over.

Schade veroorzaakt door zelfrijdende auto

Op dit moment is het voor de consument nog niet toegestaan om in een zelfrijdende auto de weg op te gaan. Dat betekent overigens niet dat u deze auto’s nog niet tegen kunt komen. Er wordt door bepaalde teams met een speciale testvergunning namelijk al op de Nederlandse openbare weg gereden. mocht er een ongeluk plaatsvinden waarbij een zelfrijdende testauto betrokken is dan is het bestaande aansprakelijkheidsrecht van toepassing. Dat betekent dat de bestuurder aansprakelijk is.

Gevolgen zelfrijdende auto’s voor autoverzekering

Dat zelfrijdende auto’s de komende jaren een steeds prominenter aandeel in het straatbeeld gaan innemen, daarvan zijn ook de verzekeraars wel overtuigd. Dit heeft direct een aantal consequenties voor de (toekomstige) autoverzekering. Het goede nieuws voor verzekerden is dat naar verwachting de premies op termijn zullen dalen. Dit heeft tegelijkertijd natuurlijk een negatief effect voor de verzekeraars die juist bestaan van het incasseren van premies.

Verbeterde software leidt tot minder ongevallen

De verwachting dat het aantal ongevallen zal gaan dalen wordt ook geuit door verzekeringsmakelaar Aon Nederland. In een recent rapport geeft deze risicoadviseur aan dat vooral het aansprakelijkheidsvraagstuk voor zowel de verzekeraars als de overheid in de komende jaren een interessante kwestie wordt. Toch verwacht Aon dat de huidige WA-verzekering de verzekerde op dezelfde manier zal blijven beschermen als dat nu het geval is.

De zelfrijdende auto en de autoverzekering

Dat verzekeraars zich dankzij de nieuwe ontwikkelingen moeten gaan bezinnen op de manier waarop zij verzekeringen gaan aanbieden is dus duidelijk. Toch zal er van de consument ook het één en ander worden verwacht. Autobezitters zullen bij het afsluiten van een verzekering namelijk een betere afweging moeten maken tussen de verschillende verzekeraars, en dat allemaal gebaseerd op de vraag in hoeverre hun auto is voorzien van technologische hulpmiddelen. Technische hulpmiddelen, zoals rijassistentie, voorkomen namelijk bepaalde ongelukken die veroorzaakt worden door menselijk falen. Dit kan een zeer gunstig effect hebben op de hoogte van de premie. Hierin verschillen de autoverzekeraars onderling enorm, dus goed vergelijken is essentieel.