Delta Lloyd terecht beboet door DNB

Handelen met behulp van voorkennis die je op basis van vertrouwelijke informatie krijgt toegespeeld kan niet. Dat weten ze bij verzekeraar Delta Lloyd inmiddels ook. Een boete van een kleine 23 miljoen euro, opgelegd door De Nederlandsche Bank, heeft dat duidelijk genoeg gemaakt. Eind juli 2015 oordeelde ook de rechtbank in Rotterdam dat de boete terecht was opgelegd en het resultaat is dus dat Delta Lloyd in de buidel mag tasten.

Informatie van De Nederlandsche Bank

Wat was nu precies de reden dat verzekeraar Delta Lloyd de hoogste boete uit de geschiedenis van De Nederlandsche Bank kreeg opgelegd? Het probleem zat hem in het handelen van de verzekeringsmaatschappij in juni 2012. Op dat moment hield Delta Lloyd zich bezig met de verkoop van financiële producten waardoor het risico op renteschommelingen voor de verzekeraar beperkt zou blijven. Op zich prima, ware het niet dat het zaakje een beetje stonk. Op dat moment was De Nederlandsche Bank (DNB) namelijk bezig om een vaste rekenrente (Ultimate Forward Rate) in te voeren. Dankzij die vaste rekenrente zou het mogelijk worden om een lagere risicodekking te gebruiken. Het punt was echter dat de vaste rekenrente nog niet officieel bekend was gemaakt. Delta Lloyd was echter van deze nieuwe ontwikkelingen op de hoogte doordat men de beschikking had over vertrouwelijke informatie afkomstig van DNB. Handelen op basis van die vertrouwelijke informatie is verboden, en het prijskaartje dat er voor Delta Lloyd aan hangt bedraagt 22,68 miljoen euro.

Financieel directeur weg of niet?

De boete die DNB aan Delta Lloyd oplegde was niet de enige maatregel die Delta Lloyd moest slikken. DNB eiste bovendien het vertrek van financieel directeur Emiel Roozen. Volgens DNB was namelijk gebleken dat de beste man niet geschikt zou zijn voor zijn huidige functie. DNB onderbouwde dit met een zogenaamde ‘hertoetsingsprocedure’ waaruit dit naar voren zou komen. Delta Lloyd was het overigens totaal niet eens met deze zienswijze en besloot daarom naar de rechter te stappen. De boete werd daarmee niet van tafel geveegd, maar wel kreeg Roozen van de rechtbank nog wat respijt. De rechtbank in Rotterdam oordeelde dat de hertoetsingsprocedure met betrekking tot de financieel directeur opnieuw door DNB moet worden uitgevoerd. De advocaat van Roozen toonde zich tevreden omdat volgens hem “de rechtbank heeft gezien dat de hertoetsingsprocedure niet goed is gegaan.” De problemen zijn voor Roozen nog niet over. Hertoetsing is één van de zwaardere bevoegdheden van DNB, en Roozen zou ook in de ‘herkansing’ alsnog zijn baan kwijt kunnen raken.