Directievoorzitter Menzis: “ verplicht eigen risico zit op maximum”

Directievoorzitter Menzis: “ verplicht eigen risico zit op maximum”Het eigen risico dat een verzekerde moet betalen voor de zorgverzekering is verplicht. Dat houdt in dat de overheid de hoogte van dit verplichte eigen risico vaststelt en dat elke verzekerde dat bedrag zelf moet opbrengen. Voor 2015 heeft de regering de hoogte van het verplichte eigen risico bepaalt op 375 euro. In 2014 was dit nog 360 euro, dus we zien een stijgende lijn. Geld uit moeten geven aan zorg is natuurlijk nooit leuk, maar met name mensen die een laag inkomen hebben komen soms echt in de problemen. Simpelweg omdat ze die 375 euro aan eigen risico niet kunnen missen. Dat besef lijkt nu ook door te dringen in de politiek en bij de zorgverzekeraars.

Roger van Boxtel

In het televisieprogramma Buitenhof werd namelijk de heer Roger van Boxtel geïnterviewd over onder meer het verplichte eigen risico. Van Boxtel is wat dat betreft een interessante figuur omdat hij naast zijn werk als lid van de Eerste Kamer ook topman is bij de grote zorgverzekeraar Menzis. Een mening van hem over onderwerpen in de zorg heeft dus politieke gevolgen, maar zegt ook iets over de houding van de grote zorgverzekeraars. Een opvallende uitspraak van Roger van Boxtel in het interview was dat de huidige hoogte van het eigen risico eigenlijk al te hoog lag. Volgens hem komen er steeds meer mensen in de problemen doordat ze hun zorgkosten niet meer kunnen betalen. Dat hij daar gelijk in heeft blijkt overigens uit het feit dat steeds meer mensen noodgedwongen een betalingsregeling moeten treffen met hun zorgverzekeraar. Mensen die niet meer kunnen betalen hebben hierdoor minder koopkracht wat een direct effect heeft op de Nederlandse economie in het algemeen. Dat Van Boxtel de vinger nu op de zere plek legt is op zich een positief gegeven, jammer is alleen dat hij zelf niet meer aan een verandering zal gaan werken. Van Boxtel verlaat na de verkiezingen van dit voorjaar de Eerste Kamer, en ook zijn werk bij Menzis legt hij in april 2015 neer.

Compensatie van het eigen risico

Verzekerden die in de problemen kwamen doordat ze hun verplicht eigen risico niet op konden hoesten hadden tot en met 2014 in een aantal gevallen de mogelijkheid om gebruik te maken van de regeling Cer (Compensatie eigen risico). De laatste compensaties zijn echter uitbetaald en de regeling bestaat sinds 2015 niet meer. Compensatie moet nu worden geregeld door de gemeenten. Of dit goed zal gaan is in feite een retorische vraag. De meeste gemeenten zijn nog lang niet in staat om alle nieuwe taken die ze er bij krijgen op een goede manier uit te voeren.