Wat doet een reisreisverzekering voor je bij een aanslag?

Terroristische aanslagen zijn in het Europa van de 21ste eeuw helaas een gegeven. De recente gebeurtenissen in Brussel hebben dit nog maar weer eens een keer pijnlijk duidelijk gemaakt. Terreur levert bij veel mensen angstgevoelens op, en dat is (hoewel begrijpelijk) een vervelende zaak. Zeker omdat de kans dat een persoon slachtoffer wordt van een aanslag vaak niet in verhouding staat tot de gevoelens van angst of onzekerheid die iemand ervaart. Dat neemt natuurlijk niet weg dat er wel degelijk rekening gehouden moet worden met de mogelijkheid van een (terroristische) calamiteit, bijvoorbeeld wanneer je een reisverzekering afsluit.

Let op de polisvoorwaarden

De vraag in hoeverre je wordt gecompenseerd wanneer je tijdens je reis of vakantie wordt geconfronteerd met terrorisme is niet heel algemeen te beantwoorden. Dat ligt namelijk voor een groot gedeelte aan de reisverzekering die je hebt afgesloten. De ene verzekeraar dekt namelijk een stuk meer dan de andere verzekeraar. De beste manier om inzicht te krijgen in de mate waarin een reisverzekeraar aan terrorisme gelieerde schade dekt is nog steeds het vergelijken van de verschillende polisvoorwaarden.

Calamiteitenfonds

Overigens is er een speciaal Calamiteitenfonds dat in een aantal gevallen bepaalde vormen van dekking voor zijn rekening neemt. Dit fonds is niet hetzelfde als de reisverzekering die je afsluit. Om gebruik te kunnen maken van de dekking van dit fonds is de vraag namelijk niet bij welke reisverzekeraar je verzekerd bent, maar via welke reisorganisatie je de reis hebt geboekt. Het Calamiteitenfonds keert namelijk alleen uit wanneer de betreffende reisorganisatie is aangesloten bij het Fonds. Kijk dit dus altijd goed na!

Om gebruik te kunnen maken van de dekking van het Calamiteitenfonds betaal je 2,50 euro extra. Een bescheiden bedrag dat je, wanneer de nood aan de man is, een hoop geld kan schelen.

Directe schade door terrorisme

Het hierboven genoemde Calamiteitenfonds vergoedt schade die ontstaat doordat een reis aangepast of afgebroken moet worden. Het kan echter (in het ergste geval) ook gebeuren dat je letterlijk getroffen wordt door terrorisme. Schade aan je bezittingen of zelfs verwondingen kunnen dan het geval zijn. Wanneer dat gebeurt moet je toch weer terugvallen op je reisverzekering. Met betrekking tot het verzekeren van (lichamelijke) schade als gevolg van een terroristische aanslag is er in de afgelopen jaren gelukkig het nodige veranderd. Tot ongeveer 2001 werd dergelijke schade vaak niet gedekt, onder het motto “dat gebeurt toch niet”.

De aanslagen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten zorgen echter voor een ommekeer in het denken. Daarom werd in 2003 de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V (NHT) opgericht. De meeste verzekeraars zijn hierbij aangesloten. De verzekeraars die deel uitmaken van de NHT hebben de polisvoorwaarden zo geregeld dat vrijwel alle schade als gevolg van terrorisme wordt vergoed.