DSW: lagere premiestijging dan voorzien door kabinet

DSW: lagere premiestijging dan voorzien door kabinet Zoals inmiddels gebruikelijk is in zorgverzekeraarsland is zorgverzekeraar DSW de eerste verzekeringsmaatschappij die de hoogte van de zorgpremie voor het nieuwe jaar bekend maakt. Het bedrag dat DSW vaststelt geldt als een goede waardemeter voor het gedrag van andere (vaak grotere) zorgverzekeraars die in de loop van de tijd met de nieuwe tarieven op de proppen zullen komen.

Premie stijgt in 2016

Wanneer we er van uitgaan dat de premie die DSW hanteert voor 2016 representatief is voor het algemene beeld is de rekensom snel gemaakt. De zorgpremie voor 2016 stijgt. In het geval van zorgverzekeraar DSW komt er maandelijks 3,75 euro bovenop. Dat maakt dat de premie op jaarbasis 45 euro hoger wordt. Voor consumenten die verzekerd zijn bij een andere verzekeringsmaatschappij dan DSW is het wel goed om je even te realiseren dat DSW alleen de restitutiepolis aanbiedt. De premiestijging zegt dus niet zoveel over de kant die het opgaat voor wat betreft natura- of budgetpolissen. Toch mogen we er, op basis van wat we nu weten van uitgaan dat ook die soorten polissen met een hogere premie moeten worden afgesloten in 2016.

DSW bevestigt voorspelling kabinet

Dat de zorgpremie het aankomende jaar gaat stijgen komt niet als een verrassing. De regering gaf tijdens Prinsjesdag al aan dat de zorgpremie hoger zou gaan worden. Het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) gaat volgens de begroting uit van een gemiddelde premiestijging van 85 euro per jaar. Dat DSW een stuk lager uitkomt voor wat betreft de premiehoogte heeft vooral te maken met het feit dat de zorgverzekeraar vraagtekens plaatst bij de begroting van de zorgkosten die door het ministerie is gemaakt. DSW geeft aan dat ze verwacht dat de zorgkosten namelijk minder hoog zullen uitvallen als door de overheid is begroot.

Geringe stijging DSW-premie door grote reserves

Dat DSW de hoogte van de premiestijging beperkt kan houden heeft niet alleen te maken met de inschatting die deze verzekeraar maakt van de verwachte zorgkosten. Diverse bronnen wijzen erop dat de grote eigen reserves van DSW hierbij ook een grote rol spelen. Deze reserves zijn in de afgelopen periode flink toegenomen doordat relatief veel Nederlanders overstapten naar DSW. Door in te teren op deze eigen reserves slaagt DSW erin om de premiestijging niet te ver op te laten lopen. De vraag is of verzekeraars met minder grote reserves deze handelswijze kunnen of willen navolgen. De kans is groot dat dit niet het geval is.