Duurder verzekerd door DNA-onderzoek?

Leestijd: 2 minuten

De huidige stand van de medische wetenschap zorgt ervoor dat de inwoners van Nederland ouder worden, en daarnaast wordt een hogere leeftijd ook nog eens gezonder bereikt. Een van de zaken die daarvoor zorgen is het wetenschappelijk onderzoek dat zich richt op erfelijke ziekten en de manier waarop deze ziekten het best kunnen worden bestreden. Met name bij onderzoek naar kanker worden hier de laatste jaren grote stappen gezet.Onder meer door DNA-onderzoek dat de kans op erfelijke vormen van kanker inzichtelijk moet maken. Voor het welzijn van Nederlanders is dit natuurlijk goed nieuws, maar wat nu als er bepaalde feiten aan het licht komen waaruit blijkt dat je een grotere kans op een erfelijke aandoening hebt dan gemiddeld? Heeft dit dan mogelijk consequenties voor de hoogte van de premie van je levensverzekering?

Regels onduidelijk

Het lijkt een logische gedachte dat verzekeraars feiten die blijken uit een DNA-onderzoek mee laten wegen bij het bepalen van de hoogte van de premie voor een levensverzekering. De vraag is natuurlijk hoe het er in de praktijk aan toe gaat, en wat consumenten hier zelf voor beeld bij hebben.

Om hierop een antwoord te geven heeft het informatiecentrum voor erfelijkheid (Erfocentrum) een enquête gehouden waarbij 326 consumenten werd gevraagd naar hun mening. Een van de uitkomsten van het onderzoek was dat consumenten over het algemeen niet voldoende op de hoogte waren met betrekking tot de regels die verzekeringsmaatschappijen moeten opvolgen bij het afsluiten van een levensverzekering.

Deze onzekerheid leidde vanzelfsprekend tot bezorgdheid over de consequenties die DNA-onderzoek met zich meebracht, in het bijzonder met betrekking tot de vraag of iemand met een erfelijke aandoening nog wel in aanmerking kan komen voor een levensverzekering.

Handelswijze van verzekeraars

Toch blijkt de meerderheid van de aanbieders zich keurig aan de regels te houden. Uit het onderzoek van Erfocentrum komt naar voren dat er in de meeste gevallen niet gevraagd wordt naar de uitkomsten van een erfelijkheidsonderzoek. Wat dat betreft is de angst van consumenten dat de uitkomsten van een dergelijk onderzoek negatief uitpakken bij het afsluiten van een levensverzekering dus ongegrond.

Meer informatie

Dat er een hoop onduidelijkheid bestaat over de gevolgen van een erfelijkheidsonderzoek met betrekking tot het afsluiten van een levensverzekering is een feit. Om deze onduidelijkheid weg te nemen hebben Erfocentrum en het Verbond van Verzekeraars de afspraak gemaakt om op hun websites extra informatie over de verzekeringstechnische kant van DNA-onderzoek te gaan vermelden.

5/53 ratings