Een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP’ers

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP’ers afsluitenEen groeiende groep mensen op de Nederlandse arbeidsmarkt is ZZP’er. Deze afkorting staat voor Zelfstandige Zonder Personeel. In feite spreken we hier dus over eenmanszaken. Een andere term die in dit kader veel wordt gebruikt is freelancer. Een ZZP’er is niet in loondienst bij een bedrijf of onderneming, maar levert een product of dienst aan een opdrachtgever en verdient hier zijn geld mee. In de bouw, de journalistiek, de zakelijke dienstverlening komen veel ZZP’ers voor. In Nederland starten ongeveer 130.000 mensen een onderneming. Ongeveer 95% van deze groep registreert zich als ZZP’er. Het totale aantal ZZP’ers in Nederland bedroeg eind 2013 niet minder dan 800.000 ZZP’ers. Van deze groep is 35% vrouw, de overige 65% is man.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP’ers

Een van de grootste nadelen voor ZZP’ers ten opzichte van werknemers in loondienst is dat er voor zelfstandigen geen ziektewet bestaat. Dit betekent dat een ZZP’er zijn eigen vermogen aan moet spreken als er in verband met ziekte geen inkomsten binnenkomen. Als de periode waarin een ZZP’er ziek is kort duurt valt de schade meestal nog wel te overzien. Is de ziekte de oorzaak van langere (of zelfs blijvende) arbeidsongeschiktheid dan kan je wel stellen dat er een groot probleem ontstaat.

Veel ZZP’ers nemen een risico door zich niet te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. De kosten van zo’n verzekering vinden ze te hoog. Dat is misschien een logische gedachte, verstandig is het niet, eigenlijk is het zelfs onverantwoord en dom. Stel dat je te maken krijgt met een ongeluk, een burn-out of ziekte dan is het een hele geruststelling als je een arbeidsongeschiktheidsverzekering achter de hand hebt. Uitval door ziekte of ongelukken is áltijd duurder dan de kosten voor de premie van een verzekering.

Welke mogelijkheden zijn er om als ZZP’er een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten?

Geen enkele arbeidsongeschiktheidsverzekering is gelijk aan een ander. Als ZZP’er kan je kiezen tussen een groot aantal varianten. De hoogte van de premie is afhankelijk van de duur, de mate van dekking en het bedrag dat je wilt verzekeren. Ook speelt de zwaarte van het beroep een rol bij de manier waarop verzekeraars de premie berekenen. De kans dat een bouwvakker tot zijn 67ste fulltime door kan werken is nu eenmaal kleiner dan bij bijvoorbeeld een vertaler.

Je kan bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering zo veel zaken uitsluiten als je maar wilt. Als ZZP’er is het verstandig om je te realiseren dat een noodvoorziening is. Dit betekent dat je niet als een koning hoeft te kunnen leven. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering moet ervoor zorgen dat je de noodzakelijke kosten kan dragen om in je levensonderhoud te kunnen voorzien.
Welke dekking je nodig hebt is onder meer afhankelijk van het soort werk dat je doet en de stresslevel die je ervaart. Een boekhouder heeft statistisch gezien bijvoorbeeld meer kans op een burn-out dan een schilder. Voor een boekhouder is het dus ook logischer om psychische ziekten te laten dekken. Bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan je er voor kiezen om de verzekering af te sluiten totdat je de pensioenleeftijd bereikt. Vind je dat te duur dan kan je ervoor kiezen om de verzekering voor een kortere periode af te sluiten.