Eerste zorgpremie 2016 bekend: DSW zorgpremie iets hoger

Eerste zorgpremie 2016 bekend: DSW zorgpremie iets hogerHet is een traditie geworden, DSW laat ieder jaar als eerste zorgverzekeraar weten wat de zorgpremie voor het nieuwe jaar wordt. De zorgpremie 2016 heeft DSW inmiddels bekend gemaakt. De premie voor de basisverzekering 2016 gaat met € 3,75 per maand omhoog (stijging van € 45 op jaarbasis), dat is een beperkte stijging, de premie van DSW is hiermee bijna € 60 lager dan de gemiddelde premiestijging bij zorgverzekeraars die het ministerie van VWS verwacht voor 2016. Wel is het voor het eerst in twee jaar dat DSW haar zorgpremie laat stijgen. De afgelopen twee jaar daalde de zorgpremie van DSW of bleef hetzelfde.

Stijging zorgpremie DSW minder dan verwachte 7 euro

Op Prinsjesdag 2015 werd bekend dat de premie voor de zorgverzekering 2016 stijgt met iets meer dan 7 euro per maand. De premiestijging van € 3,75 bij DSW is dus minder. Zorgverzekeraars mogen zelf beslissen of ze kiezen voor een goedkope zorginkoop of reserves inzetten om de zorgpremie 2016 minder hard te laten stijgen. DSW zet 145 euro per verzekerde in om de premiestijging voor 2016 af te remmen. DSW zet voor deze premiedemping rond de 77 miljoen euro in uit haar reserves. Met het bekendmaken van de zorgpremie 2016 heeft de DSW het ‘startschot’ gegeven voor andere zorgverzekeraars om de zorgpremie bekend te maken. Alle zorgverzekeraars in Nederland moeten voor 19 november 2015 hun premies bekend hebben gemaakt. De verwachting is dat alle zorgverzekeraars hun premie voor 2016 zullen verhogen.

Kosten basisverzekering DSW 2016

De zorgverzekering bij DSW kost in 2016 € 98,75 euro per maand, dat komt neer op 1185 euro per jaar. De basispremie in 2015 kostte 95 euro per maand. De DSW basisverzekering 2016 met een premie van € 98,75 per maand is een restitutiepolis, de enige basisverzekering die DSW aanbiedt. Dat wil zeggen dat verzekerden zelf mogen kiezen door welke zorgverleners zij zich laten behandelen. De behandeling wordt tegen een marktconform tarief vergoed. Indien een verzekerde naar dure zorgverleners gaat, dient een deel zelf betaald te worden (eigen bijdrage).

Vier redenen voor verhoging basispremie DSW

De DSW heeft laten weten waarom de basispremie 2016 hoger is. Dit heeft te maken met: 1. de vergrijzing, 2. nieuwe behandelingen die vergoed worden door het basispakket, 3. dure geneesmiddelen zorgen voor hogere kosten en 4. de inflatie wordt meegerekend.

Berekening DSW zorgpremie 2016

Opbouw zorgpremie:
Rekenpremie: € 1288
Bedrijfskosten: € 80
Overige opslag: € 24

Er hoeft geen premie betaalt te worden door verzekerden voor:
– Risicovereveningsmodel
– Winstopslag
– Collectiviteitskortingen
– Solvabiliteit

Premieverlagingen:
Kostenramingen VWS: -€ 62
Afbouw reserve: -€ 145

DSW Zorgpremie 2016 per maand:
Opbouw zorgpremie (€ 1392) – premieverlagingen (€ 207) : 12 = € 98,75

DSW kiest bewust voor één zorgpolis: restitutiepolis

Van oudsher biedt de DSW maar één zorgpolis aan: de restitutiepolis. Deze wordt aangeboden door de DSW met dezelfde zorgpremie voor zowel individueel als collectief verzekerden. De DSW kiest er bewust voor om alleen een restitutiepolis aan te bieden. De DSW vindt dat zorgverzekeraars met één zorgpolis voldoende mogelijkheden hebben om zorgkosten niet te vergoeden als de zorg niet aan de wettelijke eisen van gepast gebruik, rechtmatigheid of doelmatigheid voldoet. Alleen kwalitatief goede zorg komt zodoende voor vergoeding in aanmerking. Hiervoor hoeft de keuzevrijheid van de zorgverlener niet beperkt te worden, bijvoorbeeld via een natura- of budgetpolis.

Verwachting stijging zorgpremie andere zorgverzekeraars

De DSW was een van de zorgverzekeraars die nog een grote reserve had. Omdat niet alle zorgverzekeraars nog zo’n grote reserve hebben is de verwachting dat de zorgpremie 2016 bij andere zorgverzekeraars harder zal stijgen.