Geld verdienen door goed op je ziekenhuisrekening te letten?

Geld verdienen door goed op je ziekenhuisrekening te letten?Dat de zorgkosten in Nederland ontzettend hoog zijn is een feit dat algemeen bekend is. Tussen 2000 en 2008 stegen de zorgkosten met 1,8 procentpunt. Werd in 2000 nog 8% van het Bruto Nationaal Product (BNP) aan zorgkosten besteed, in 2008 was dit al gestegen tot 9,9%. Inmiddels is het Kabinet Rutte II onder leiding van minister Edith Schippers hard bezig om met behulp van forse ingrepen de zorgkosten te drukken.

Geld verdienen door goed op je ziekenhuisrekening te letten? Hoe dan?

Een idee om burgers mee te laten helpen de zorgkosten te drukken werd geopperd door SGP-leider Kees van der Staaij. Volgens hem worden zorgkosten op dit moment door ziekenhuizen op een ingewikkelde manier gedeclareerd. Hierdoor worden er onnodige fouten gemaakt die de hoogte van de factuur onnodig opdrijven. Volgens Van der Staaij is het een goed idee om burgers die fouten ontdekken in hun zorgfacturen een bonus te geven. Hierdoor worden mensen getriggerd om kritisch naar hun rekeningen te kijken en wordt voorkomen dat verkeerde of niet uitgevoerde behandelingen bij je zorgverzekeraar worden gedeclareerd.

Reactie van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Minister Schippers liet weten dat ze wel iets zag in het voorstel. In juli 2013 beloofde ze om met zorgverzekeraars over de materie in gesprek te gaan. Om meer transparantie mogelijk te maken zijn verzekeraars sindsdien wettelijk verplicht de rekening mét een specificatie naar de verzekerde te sturen. Richting de Tweede Kamer gaf de minister aan dat een groot bedrag dat ten onrechte wordt gedeclareerd daadwerkelijk met bewuste fraude te maken heeft.

Soorten fraude op een zorgrekening

De fraude waar de minister in haar reactie richting de Tweede Kamer op doelde is in te delen in een aantal categorieën:

Spookzorg: dit zijn behandelingen die worden gedeclareerd terwijl ze niet hebben plaatsgevonden.

Onverzekerde zorg: hierbij wordt onverzekerde zorg gedeclareerd als verzekerde zorg. Dit komt relatief vaak voor bij tandheelkundige behandelingen en medisch specialistische zorg.

Fraude tegen de patiënt: hierbij wordt een patiënt ten onrechte gedwongen om behandelingen te betalen die officieel door een wettelijke regeling vergoed worden. Deze vorm van fraude is goed tegen te gaan door kritisch naar je eigen zorgrekeningen te kijken.

Ongepast gebruik: Bij ongepast gebruik wordt er meer zorg geleverd aan een patiënt dan strikt noodzakelijk is. Dit komt relatief vaak voor bij behandelingen als fysiotherapie en dergelijke.

Een hoger eigen risico draagt bij aan bewustwording onder consumenten

Met de invoering van het verplichte eigen risico letten consumenten uit zichzelf al steeds meer op mogelijke fouten op hun facturen. Dit blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd door de website Geld.nl. Naast het feit dat mensen een gedeelte van de kosten zelf moeten betalen speelt ook het feit dat er steeds meer berichten over fraude en verspilling in de zorg in de media komen een rol. Hierdoor ervaren steeds meer de mensen de noodzaak om hun zorgrekeningen kritisch te bekijken. De zorgverzekeraars herkennen de pijnpunten in het proces nu ook beter doordat ze er op worden gewezen door hun klanten. Er ontstaat op deze manier een win-winsituatie omdat zorgverzekeraars hun klanten graag tegemoet komen om te voorkomen dat ze overstappen naar een concurrent.