Hoe duidelijk is een uitvaartverzekering?

Hoe duidelijk is een uitvaartverzekering?Dat een verzekering vaak een grote hoeveelheid kleine lettertjes bevat waarin allerlei voorwaarden en eisen zijn opgesteld is een bekend fenomeen. Dat is vaak vervelend voor de consument want dergelijke kleine lettertjes zijn meestal nogal onduidelijk, tenzij je toevallig een verzekeringsexpert bent. Onverwachte kosten zijn altijd hinderlijk, maar bij een uitvaartverzekering zit je daar nog minder op te wachten dan bij een ander soort verzekering. Het moment dat de uitvaartverzekering moet worden aangesproken is namelijk het moment dat er een dierbare overlijdt. Juist op zo’n moment heb je veel verdrietige dingen aan je hoofd waardoor je niet de tijd en energie hebt om je nog uitvoerig bezig te gaan houden met de vraag of je uitvaartverzekering wel de juiste dekking biedt en of er niet ergens financiële valkuilen zitten die je toevallig over het hoofd hebt gezien. Een uitvaartverzekering moet zekerheid geven, en juist niet tot onduidelijkheid leiden. Helaas blijkt de transparantie van een uitvaartverzekering een stuk minder groot dan je misschien zou verwachten, en vooral minder groot dan je zou hopen.

De AFM roept uitvaartverzekeraars op het matje

Dat er een hoop onverwachte kosten op kunnen duiken nadat er een uitvaartverzekering is afgesloten is ook de Autoriteit Financiële Markten (AFM) opgevallen. Dit orgaan houdt toezicht op de financiële markten en is daarom ook de toezichthoudende instantie als het aankomt op verzekeringen. De AFM laat weten dat er steeds meer signalen komen dat consumenten opgescheept worden met zogenaamde “advieskosten” die betaald moeten worden aan tussenpersonen nadat de verzekering is afgesloten. Omdat uit onderzoek inderdaad bleek dat een aantal uitvaartverzekeraars zich niet aan de regels hielden hebben deze verzekeraars een brief gekregen van de AFM waarin ze werden opgeroepen transparanter om te gaan met de advieskosten die zij aan consumenten rekenen.

Let goed op bij het af- of oversluiten van een uitvaarverzekering!

Officieel moeten aanbieders van een uitvaartverzekering direct bij het eerste contact duidelijk maken welke kosten er aan het advies zijn verbonden. Met name bij telefonisch contact wordt dit echter in veel gevallen niet aan de consument kenbaar gemaakt. Wanneer je dus (telefonisch) wordt benaderd om een uitvaartverzekering over te laten sluiten is het belangrijk om zelf het heft in hand te nemen. Vraag daarom op de man af of er kosten zijn verbonden aan het advies en hoe hoog deze kosten zijn. Wanneer je gebeld wordt door een andere uitvaartverzekeraar dan je eigen verzekeraar is het doel in de meeste gevallen overigens om je te overtuigen om over te stappen. Trap hier niet in, maar stap pas over als je dat zelf wilt en je voldoende informatie hebt ingewonnen.