Inbraakpreventie en korting op uw inboedelverzekering

Minder inbraken

De misdaadcijfers van het jaar 2013 geven een positief beeld ten opzichte van voorgaande jaren. Uit recente statistieken blijkt dat het aantal inbraken in woningen in het afgelopen jaar met vijf procent is gedaald in vergelijking met 2012. Dit werd onlangs gemeld door de korpschef van de Nationale Politie Gerard Bouwman. Niet alleen het aantal inbraken liep in 2013 terug, ook nam de pakkans toe. In 2013 steeg het aantal inbrekers dat opgepakt werd na een inbraak met tien procent. De verhoogde pakkans schreef de korpschef toe aan de vernieuwde opzet van de Nationale Politie.

Preventie

Korting op de premie van uw inboedelverzekeringHet is een feit dat inbrekers vaak de gelegenheid te baat nemen, bijvoorbeeld wanneer er een raam of deur open blijft staan. In dat geval is er meestal geen sprake van braak, maar van insluiping. Bewoners worden echter steeds alerter, dat is op te maken uit het insluipingscijfer dat met twaalf procent spectaculair daalde in 2013. Bij een inbraak maakt het niet veel uit of je een raam wel of niet hebt gesloten. Als een crimineel naar binnen wil zal hij zijn best doen. Toch is er ook tegen inbraak het nodige te doen. Naast sociale controle (buren die op elkaars woning letten) zijn er ook technische maatregelen te nemen. Het is verstandig om sloten te monteren die voorzien zijn van het Politiekeurmerk. Dit zijn sloten die voldoen aan de laatste veiligheidseisen. Verder is het aanbrengen van dievenklauwen en veilige scharnieren zeker geen overbodige luxe. Het goed beveiligen van uw woning heeft wel een keerzijde waar u rekening mee moet houden. Wanneer dieven minder snel het huis in kunnen betekent dit ook dat u minder snel uw woning kunt verlaten in het geval van een calamiteit zoals brand. Het is daarom belangrijk om voldoende rookmelders te instaleren.

Korting op de premie van uw inboedelverzekering

Goede inbraakpreventiemaatregelen in uw woning geven niet alleen u, maar ook uw verzekeraar, een goed gevoel. De kans dat er bij u wordt ingebroken neemt af, waardoor ook de kans afneemt dat uw verzekeraar schade moet uitkeren. Omdat verzekeraars erbij zijn gebaat dat u werk maakt van inbraakpreventie geven veel inboedelverzekeraars fikse korting op de premie van uw inboedelverzekering als u preventieve maatregelen neemt. U dient dan wel in het bezit te zijn van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Dit certificaat ontvangt u als u voldoet aan de normen die het Keurmerk stelt aan zaken als hang- en sluitwerk, verlichting en brandpreventie. De meeste nieuwbouwwoningen worden tegenwoordig al opgeleverd met de juiste vereisten. Dit kan u, afhankelijk van welke verzekeraar u uitkiest tot wel 20 procent korting opleveren op de premie van uw inboedelverzekering.