Informatie Dela niet correct: forse boete

Leestijd: 2 minuten

Van oorsprong is het Eindhovense bedrijf Dela een uitvaartonderneming. Nog steeds is de corebusiness van het bedrijf gelegen in de uitvaartsector en daar is met ook verzekeringen gaan verkopen. Zo kunnen consumenten een uitvaartverzekering afsluiten waarbij de uitvaart wordt verzorgt of er geld aan de nabestaanden wordt uitgekeerd om de begrafenis of crematie zelf te kunnen regelen. Ook een overlijdensrisicoverzekering zit in het pakket dat Dela haar klanten aanbiedt. Bij deze verzekering wordt er zorg gedragen voor de financiële positie van de nabestaanden. Ten slotte biedt Dela een Coöperatiespaarplan aan waarbij klanten geld opzij zetten gedurende een bepaalde periode. Over die inleg wordt rente verkregen. Hierdoor hebben klanten een mooi bedrag nadat de periode van het spaarplan is verlopen.

AFM beboet Dela om Coöperatiespaarplan

Het Coöperatiespaarplan bleek toch niet zo goed in elkaar te zitten als dat de klanten werd voorgespiegeld, althans de risico’s waren een stuk groter dan de klanten mochten verwachten. Dat kwam doordat Dela suggereerde dat het spaarplan onder het depositogarantiestelsel viel. In dat geval zouden gedupeerde klanten tot 100.000 euro terugkrijgen als een bank failliet gaat.

Hier komt de aap uit de mouw: Deal is geen bank en het depositogarantiestelsel geldt alleen voor spaargeld.

En wat blijkt? Het Coöperatiespaarplan is een verzekering. Niets depositogarantiestelsel dus. En dus geen compensatie voor klanten bij een eventueel failliet. Volgens De Autoriteit Financiële Markten (AFM) maakte Dela niet voldoende duidelijk dat het hier om een verzekering ging. Resultaat: een boete van 500.000 euro van de AFM voor Dela.

Dela is het oneens met de AFM

Naar aanleiding van de opgelegde boete is Dela naar de rechter gestapt om in een bodemprocedure duidelijk te krijgen of er in reclame-uitingen onterecht met slogans als “Sparen bij Dela is gegarandeerd” is gewerkt.

Volgens Dela is het risico van hun product ontzettend klein en hebben ze daarom in hun reclame-uitingen niets verkeerd gedaan. Dela beweert dat de werking van het product risicoloos is en dus leidend moet zijn in plaats van de juridische naam van het product namelijk “verzekering”.

3.7/56 ratings