Meer dan een miljoen Nederlanders wisselen van zorgverzekering

Leestijd: 2 minuten

In december staat de telefoons bij de aanbieders van zorgverzekeraars roodgloeiend, en ook de websites kunnen de stroom bezoekers soms amper aan. De laatste maand van het jaar staat er bekend om dat dit het moment is waarop veel mensen besluiten over te stappen van de ene naar een andere zorgverzekering of zorgverzekering. De eerste cijfers met betrekking tot overstappers wijzen erop dat er dit jaar een stuk meer mensen zijn overgestapt dan in het voorgaande jaar. De definitieve cijfers moeten nog bekend worden, maar voorlopig staat het percentage overstappers op 6,5 procent. Dit percentage heeft betrekking op alle verzekerden in Nederland, in feite vrijwel alle inwoners uitgezonderd een aantal gewetensbezwaarden (circa 11.000 mensen).

Verzekeraars lokken mensen

Uiteraard hebben zorgverzekeraars prima in de gaten dat het de moeite loont om zichzelf op een positieve manier te profileren richting consumenten die een overstap overwegen. De manier waarop dat tegenwoordig vaak gebeurt is door het aanbieden van allerlei cadeaus bij een overstap. Dat gaat van arrangementen in een vakantiepark tot kaartjes voor een concert. Op zich is er natuurlijk niets mis met het ontvangen van een leuk presentje wanneer er wordt overgestapt naar een andere zorgverzekeraar, toch worden er kanttekeningen bij de huidige werkwijze van de verzekeringsmaatschappijen geplaatst.

De politiek reageert

Met name een aantal leden van de Tweede Kamer bleek niet zo enthousiast over de manier waarop mensen werden verleid om over te stappen. Parlementariërs van GroenLinks en de SP stelden dan ook vragen aan de minister van Volksgezondheid. Traden de aangeboden presentjes niet te veel op de voorgrond? Kozen mensen nog wel de juiste polis, of speelden de lokkertjes hierbij een te belangrijke rol?

Voor minister Schippers was het wel duidelijk: de kwaliteit van de polis zou de doorslag moeten geven, dat is volgens haar veel belangrijker ”dan dat wij ons concentreren op de tamelijk lullige cadeautjes die worden gegeven.” Hoewel deze manier van uitdrukken bij een minister niet zo vaak voorkomt blijkt dus wel duidelijk wat de minister van de huidige praktijk vindt.

In een hoorzitting die de Kamercommissie van Volksgezondheid onlangs hield distantieerde een grote zorgverzekeraar zich overigens ook nadrukkelijk van de manier waarop er door diverse zorgverzekeraars met cadeautjes wordt gesmeten. Desgevraagd kwalificeerde de woordvoerder de huidige praktijk als ‘abject’.

Definitieve analyse in april

Welke invloed het prijzencircus definitief heeft gehad en hoeveel mensen exact zijn overgestapt weten we in april. Dan komt Zorgverzekeraars Nederland met een uitgebreide analyse van alle verschuivingen.

4.8/57 ratings