Mogelijk soepelere verzekering ex-kankerpatiënten

Mogelijk soepelere verzekering ex-kankerpatiënten Het is al sinds jaren een feit dat verzekeraars een risicoprofiel opmaken van mensen die een verzekering af willen sluiten. Ergens is dat ook zeker wel begrijpelijk, omdat bepaalde zaken (risico’s) nu eenmaal leiden tot hogere kosten en dus tot een groter risico voor de verzekeraar. Te denken is aan mensen met een erfelijke ziekte waarbij de verwachting gerechtvaardigd is dat de polishouder relatief veel ziektekosten zal gaan claimen. Aangezien verzekeraars in Nederland een acceptatieplicht hebben (in elk geval voor de zorgverzekering) waarbij ze niemand mogen weigeren is een hogere premie voor ‘risicogevallen’ een logisch gevolg. Of dit een vorm van discriminatie zou zijn is een punt waar we hier niet op ingaan, maar één ding is zeker: voor een bepaalde groep die wordt geconfronteerd met hoge premies gloort er licht aan het eind van de tunnel.

Ex-kankerpatiënten als risicofactor

Wanneer iemand op jonge leeftijd kanker krijgt is dat natuurlijk zeer ingrijpend. Zelfs als iemand geneest en vervolgens vijf jaar ‘clean’ is blijft er met de huidige gang van zaken toch een etiketje op zo iemand kleven. Diegene is een ‘risicofactor’ voor een verzekeraar. Concreet komt het er op neer dat mensen uit deze groep bij het afsluiten van bijvoorbeeld een levensverzekering worden geconfronteerd met een zeer hoge premie of in het meest extreme geval zelfs met een afwijzing door de verstrekker van de levensverzekering. De afwijzing of premieverhoging wordt momenteel veelal gerechtvaardigd op basis van niet recente cijfers van buitenlandse herverzekeraars. Een vreemd geval, juist omdat er de afgelopen jaren in Nederland grote vooruitgang is geboekt op het gebied van het bestrijden en genezen van kanker.

Onderzoek naar nieuw risicomodel

Het benadelen van ex-kankerpatiënten op basis van verouderde statistieken is een rare gang van zaken, en gelukkig werd dit in het consumentenprogramma Kassa erkent door Richard Weuring, directeur van het Verbond van Verzekeraars. Naast de erkenning gaf Weuring ook aan dat er wat staat te veranderen op dit punt. Volgens Weuring wordt er op dit moment in samenwerking met de Nederlandse Kankerregistratie een nieuw model ontwikkeld dat beter aansluit bij de realiteit. In dit nieuwe risicomodel wordt gebruik gemaakt van de meest recente Nederlandse statistieken die voorhanden zijn.

Borstkankerstatistieken als eerst getoetst

De ontwikkeling van het nieuwe risicomodel richt zich in eerste instantie op mensen die borstkanker hebben gehad. Voor deze groep is gekozen omdat “daarvan de gegevens over de laatste vijf jaar goed bruikbaar zijn” aldus de directeur van het Verbond van Verzekeraars. Een volgende stap is om het model ook te ontwikkelen voor andere groepen. Dat dit goed nieuws is blijkt wel uit het gegeven dat (ex) hiv- en aidspatiënten tegenwoordig met dank aan een nieuw risicomodel beduidend minder moeite hebben met het afsluiten van een verzekering.