Motorverzekering vergelijken

Waarom motorverzekering vergelijken? Het afsluiten van een motorverzekering gaat net iets anders dan het afsluiten van een verzekering voor de auto. Dat heeft met name te maken met het feit dat een motorrijder als verkeersdeelnemer kwetsbaarder is dan een automobilist. De kreukelzone die een automobilist in elk geval ten dele beschermt ontbreekt op een motor nou eenmaal.

>> Klik hier voor de meest gekozen motorverzekering 2019 <<

Ook is het als motorrijder een hele gewone zaak om ervoor te zorgen dat ook het motorpak en de helm onder de dekking van de verzekering vallen, aangezien de uitrusting onlosmakelijk verbonden is met de motor in kwestie.

Uiteindelijk besluit u tijdens het motorverzekering vergelijken natuurlijk zelf welke verzekeringsvorm u uitkiest, en tijdens het motorverzekering vergelijken moet u uiteraard uitgaan van uw eigen wensen en uw eigen specifieke situatie. Onder meer de leeftijd van uw motor speelt een belangrijke rol bij de afweging die u gaat maken.

Motorverzekering vergelijken, de opties

Een WA-verzekering moet u sowieso afsluiten wanneer u met uw motor de weg op wil. In Nederland is dat namelijk voor elke motorrijder (en ook voor elke automobilist) verplicht. Een WA-verzekering (Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering) vergoedt namelijk schade die u aan een medeweggebruiker toebrengt wanneer u de schuldige (of althans de veroorzaker) bent van een ongeval.

Omdat de kosten die hieruit voort kunnen vloeien voor een gewoon mens amper te betalen zijn moet je hiervoor verzekerd zijn. Wie beseft hoe duur medische zorg is kan zich bij deze wettelijke verplichting alles voorstellen.

WA+-verzekering voor motoren

Motorverzekering vergelijken

Wie iets meer zekerheid wil hebben als hij op de motor stapt dan de WA-verzekering kan bieden kiest over het algemeen voor een WA+-verzekering. Deze verzekering staat ook wel bekend onder de naam WA-verzekering met beperkt casco.

Bij deze verzekering wordt niet alleen de schade vergoed die u toebrengt aan een andere persoon, maar ook schade die ontstaat door een botsing met een overstekende hond (of een ander dier) en schade die het gevolg is van storm of van brand.

Het belangrijkste verschil tussen de WA-verzekering en de WA+-verzekering is dus dat ook schade aan uw eigen motor wordt vergoed. Houdt er overigens bij het motorverzekering vergelijken wel rekening mee dat de voorwaarden en de dekking per verzekeringsmaatschappij enigszins kunnen verschillen.

Allriskverzekering voor motoren

De meest uitgebreide vorm van een motorverzekering is net als bij een autoverzekering de allriskverzekering. Bij deze verzekeringsvorm mag je er in de meeste gevallen van uitgaan dat schade die ontstaat door de verzekeringsmaatschappij gedekt wordt.

De premie die moet worden voldaan staat (helaas) ook in verhouding tot deze hoge mate van dekking.

Globaal komt het erop neer dat bij een allrisk motorverzekering schade aan derden wordt vergoed, evenals schade die ook wordt gedekt onder de WA+-voorwaarden. De allriskverzekering gaat echter nog een stapje verder: ook schade die ontstaat doordat je in een slip raakt (zonder dat daar een andere verkeersdeelnemer bij betrokken is) en schade door diefstal of door “overige van buiten komende onheilen” worden door de allriskverzekering gedekt.

De allrisk motorverzekering staat ook wel bekend onder de naam: WA + volledig casco dekking.

Aanvullende motorverzekeringen

Het komt mogelijk bij u regelmatig voor dat u een passagier meeneemt achterop uw motor. Dat de passagier de nodige veiligheidsmaatregelen moet nemen voordat hij achterop stapt is evident, dus een motorpak en een helm zijn deel van de standaarduitrusting.

Toch garandeert een goede voorbereiding natuurlijk niet dat er onderweg niet iets mis kan gaan: een ongeluk zit (zeker op een motor) in een klein hoekje. Het is dan ook meer dan het overwegen waard om een aantal aanvullende dekkingen bij uw motorverzekering te betrekken.

Vaak kan dit in één moeite bij uw basismotorverzekering worden gevoegd.

Een goed voorbeeld van een waardevolle aanvullende module is de ongevallenverzekering voor de personen die op de motor zitten. Met deze extra module keert de verzekeringsmaatschappij een bedrag uit bij invaliditeit of overlijden van de bestuurder of passagier als gevolg van een ongeluk.

Omdat met name blijvende invaliditeit enorme kosten met zich mee brengt is dit een interessante optie om (financiële) risico’s af te dekken. Kiest u bovenop de ongevallenverzekering ook nog voor de schadeverzekering dan is ook de medische behandeling na een ongeval en schade aan de kleding en dergelijke inbegrepen bij de schade die door de verzekeraar wordt vergoed.

>> Klik hier voor de meest gekozen motorverzekering 2019 <<

Speciale aandacht voor kleding en helm

Bij een ongeluk of een valpartij met de motor die op een andere manier wordt veroorzaakt is schade aan uw uitrusting feitelijk bijna niet te voorkomen. De snelheid ligt bij een schuiver vrij hoog, en uw motorkleding en helm beschermen uw lichaam en hoofd.

Daar zijn ze voor bedoeld, en daar zijn ze op gemaakt. U hebt dankzij de juiste uitrusting dus extra bescherming, maar wanneer de helm en de kleding hun werk doen komen ze er zelf meestal niet ongeschonden vanaf. De schade aan de helm is bij een ongeluk meestal zo groot dat de helm vervangen moet worden. Dat is niet gratis om het maar eens eufemistisch uit te drukken. Datzelfde geldt overigens voor het motorpak.

Een extra module die de schade aan helm en pak vergoedt is dus het overwegen meer dan waard. Vrijwel elke verzekeraar heeft een speciale module om deze vormen van schade te vergoeden, let hier tijdens het motorverzekering vergelijken dus goed op. U betaalt in dat geval uiteraard wel wat extra premie, maar de kans is groot dat er aan de aanschaf van een module waarmee de uitrusting verzekerd is meer voordelen dan nadelen kleven.

4.4/517 ratings