Nationale ombudsman: ziekenhuisrekening te onduidelijk

Nationale ombudsman: ziekenhuisrekening te onduidelijkVeel consumenten worstelen met het begrijpen van hun ziekenhuisrekeningen, als consument ben je tenslotte verzekerd dus je zou verwachten dat je in de meeste gevallen waarbij je een medische behandeling nodig hebt de kosten vergoed krijgt. Niets is echter minder waar, de rekeningen die zorgaanbieders naar hun klanten sturen blinken uit in onduidelijkheid. Eigen risico, basisverzekering en aanvullende pakketten: vaak is de materie zo ingewikkeld dat een normaal mens geen idee heeft wat er nu eigenlijk bedoeld wordt met de bedragen op de rekening. Kan dat niet duidelijker?

Ombudsman kiest kant consument

Voordat de ziekenhuisrekeningen duidelijker gaan worden zal er waarschijnlijk nog wel het één en ander moeten gebeuren, toch is er een eerste bemoedigende aanwijzing dat er verandering aan zit te komen. De Nationale Ombudsman, op dit moment Frank van Dooren (waarnemend), bracht eind januari 2015 een rapport uit waarbij de belangrijkste conclusie was dat de rekeningen die door zorginstanties worden gestuurd inderdaad veel te onduidelijk zijn. Ook worden de kosten die aan een ingreep verbonden zijn in veel gevallen vooraf niet duidelijk naar de consument gecommuniceerd en is het ingewikkeld om vragen over dit onderwerp beantwoord te krijgen. Het algehele beeld over ziekenhuiskosten, rekeningen en informatievoorziening dat uit het rapport naar voren komt is dus niet al te fraai. Aan de informatieplicht wordt door verzekeraars en ziekenhuizen vaak onvoldoende voldaan.

Declaratiesysteem te onduidelijk

Volgens de Nationale ombudsman is de onduidelijkheid die bij consumenten wordt veroorzaakt gedeeltelijk te wijten aan het Diagnose Behandel Combinatie-declaratiesysteem (DBC-systeem). Ook zorgt dit systeem ervoor dat behandelingen die onder het eigen risico vallen vaak veel te duur zijn. Het systeem is zelfs zo ingewikkeld dat de zorgaanbieder én de zorgverzekeraar zelf vaak ook niet weten waar precies kosten voor worden gedeclareerd. Dat de verzekerde patiënt daar vervolgens de dupe van wordt is helaas een logisch gevolg. Uit het rapport van de Nationale ombudsman komt een voorbeeld waarbij de verzekeraar en het ziekenhuis naar elkaar wezen toen een verzekerde opheldering wilde krijgen over een hoge declaratie. Uiteindelijk stelde het ziekenhuis niet verplicht te zijn informatie te verstrekken en werd de patiënt dus afgescheept. De Nationale ombudsman vindt dat de overheid in zulke gevallen meer moet doen om ervoor te zorgen dat verzekerden de informatie krijgen waar ze recht op hebben. Minister Schippers van Volksgezondheid heeft op het rapport gereageerd. Volgens haar verklaring heeft het verbeteren van de transparantie van zorgkosten voor de overheid prioriteit. Wordt ongetwijfeld vervolgd…