Nederlanders geven minder uit aan online verzekeringen

Nederlanders geven minder uit aan online verzekeringenNederlanders doen steeds meer aankopen online. Dit leidt ertoe dat bedrijven als Bol.com en hun branchegenoten hun assortiment steeds verder uitbreiden. Toch was er in het tweede kwartaal van 2014 een bijzondere daling waar te nemen op het gebied van online bestedingen. Hoewel de online bestedingen in totaal bleven stijgen had deze stijging met name te maken met het aantal producten dat online werd aangeschaft. De bestedingen aan online diensten liep in het tweede kwartaal sterk terug. Vooral aan online verzekeringen gaf de Nederlandse consument een stuk minder uit dan in het eerste kwartaal het geval was.

Het aantal online afgesloten verzekeringen loopt sterk terug

Na afloop van het tweede kwartaal verzamelde de organisatie Thuiswinkel.org de cijfers over de online bestedingen van de Nederlandse consument. Een van de zaken die het meest opvallend te noemen was in de cijfers had te maken met het aantal online verzekeringen dat werd afgesloten. In het eerste kwartaal van 2014 waren dit er in totaal nog 902.000, maar dit aantal zakte in het tweede kwartaal weg naar 581.000. Dit betekent een daling van meer dan 35 procent. Wat precies de reden van de scherpe daling is kon Thuiswinkel.org nog niet bekend maken. Ook is niet bekend of consumenten er meer voor hebben gekozen om hun verzekeringen op de “oude manier”, dus niet online, af te sluiten.

Ook het polisbedrag loopt terug

De terugloop van het aantal afgesloten online verzekeringen was niet het enige opvallende gegeven dat uit de cijfers van Thuiswinkel.org. de verzekeringen die in het tweede kwartaal wel online werden afgesloten vertoonden ook een opvallend verschil met de online verzekeringen uit het tweede kwartaal. In het eerste kwartaal was het totale bedrag per afgesloten online polis nog 558 euro terwijl dit bedrag in het tweede kwartaal gekelderd was naar 357 euro per afgesloten polis. Ook hier was dus een daling waar te nemen van ruim 35 procent.

Nederlanders slechter verzekerd?

Dat zowel het gemiddeld besteedde bedrag per polis als het aantal afgesloten online polissen in het tweede kwartaal met ruim 35 procent daalde hoeft overigens niet te betekenen dat de Nederlandse consument het belang van verzekeren niet langer inziet. Vaak verzekeren consumenten zich via verzekeringen die langer doorlopen of die automatisch worden aangepast als de inboedel of andere bezittingen van de polishouder toenemen. Een voorbeeld van een verzekering die automatisch verlengd wordt nadat de eerste termijn is verstreken is de doorlopende reisverzekering.