Nieuwe zorgpolissen vanaf 2016

Na lang debatteren is de Tweede Kamer akkoord gegaan met een wetsvoorstel dat er voor moet zorgen dat het voor zorgverzekeraars mogelijk wordt om een goedkopere zorgverzekering aan te bieden. Deze goedkopere polis is gebaseerd op afspraken die zorgverzekeraars en specialisten gezamenlijk maken. Het idee van de polis is dat de zorgverzekeraar geen behandelingen meer hoeft te vergoeden die zijn uitgevoerd door een specialist waar hij geen contract mee heeft. Hierdoor kan de verzekeraar bepalen door welke specialist een klant wordt geholpen.

Nieuwe zorgpolissen 2016 voor de ZorgverzekeringVoorstanders van de nieuwe zorgpolissen vanaf 2016

Zoals bij alle nieuwe voorstellen zijn er zowel voor- als tegenstanders van de nieuwe polis te vinden. Voorstanders wijzen er op dat met deze nieuwe methode de kosten voor een zorgpolis vanaf 2016 (de datum dat de nieuwe polis mag worden aangeboden) omlaag zullen gaan. Ook is een voordeel van deze polis dat het voor consumenten makkelijker wordt om na te gaan of het ziekenhuis waar ze behandeld willen worden een contract heeft met hun zorgverzekeraar zodat de kosten vergoed worden. Volgens minister Edith Schippers (VVD) van Volksgezondheid wordt er met de nieuwe polis een “lek in het systeem” gedicht.

Tegenstanders van de nieuwe polis

Er zijn ook kritische geluiden te horen over de nieuwe polis. Tegenstanders vrezen dat de verzekeringsmaatschappijen op deze manier te veel macht krijgen en dat de vrije artsenkeuze wordt beperkt. Tijdens de onderhandelingen in de Tweede Kamer is er wel degelijk geluisterd naar de kritiek dat verzekeringsmaatschappijen te veel macht zouden krijgen. Om dit te voorkomen is er expliciet in de wet opgenomen dat het voor verzekeraars verboden is om zorgaanbieders, zoals ziekenhuizen, op te kopen. Een praktijk die bijvoorbeeld in de Verenigde Staten heel gebruikelijk is.

De mogelijkheid tot volledige keuzevrijheid blijft bestaan

Verzekerde consumenten die hun volledige keuzevrijheid willen behouden hoeven niet bang te zijn dat dit me de invoering van de nieuwe wet niet meer mogelijk is. Naast de nieuwe polis die vanaf 2016 mag worden aangeboden blijven de naturapolis en de restitutiepolis bestaan. De restitutiepolis is wel de enige polis die volledige keuzevrijheid garandeert. Consumenten die een naturapolis hebben afgesloten krijgen alleen de zorg van gecontracteerde zorgverleners vergoed. Ook bij de naturapolis is er dus sprake van keuzevrijheid, maar kan het voorkomen dat een deel van de zorg door de verzekerde zelf moet worden betaald. De restitutiepolis is over het algemeen een stuk duurder dan de naturapolis.