Nieuwe zorgwet, maar inspraak verzekerden nog te beperkt

De nieuwe zorgwet van minister Schippers (Volksgezondheid) ligt zo goed als klaar om ingevoerd te worden. Deze wet geeft verzekerden een betere positie ten opzichte van zorgverzekeraars. De PvdA wil nu toch graag op het laatste moment nog een aantal wijzigingen laten doorvoeren en heeft daarom een motie ingediend. De motie zou moeten zorgen voor nog meer inspraak voor verzekerden. De PvdA heeft de motie ingediend, omdat de partij vindt dat de nieuwe zorgwet niet ver genoeg gaat in het verbeteren van de positie van verzekerden ten opzichte van zorgverzekeraars.

Klik hier om zorgverzekeringen te vergelijken

Wat houdt de nieuwe zorgwet van Schippers in?

Minister Schippers liet in 2014 weten graag een zorgwet door te willen voeren waarbij de macht van zorgverzekeraars groot zou worden. Haar plannen gingen zo ver dat de keuze om zelf een arts te mogen kiezen klein zou worden. Bij de uitgeklede budgetpolis zou gecontracteerde zorg niet eens langer vergoed hoeven worden. In 2014 ontstond door haar plannen behoorlijk wat commotie en drie PvdA-senatoren stemden tegen de nieuwe zorgwet van Schippers. Dat betekende dat Schippers terug naar de ‘tekentafel’ moest en de zorgwet moest aanpassen.

De zorgwet met de aanpassingen ligt nu klaar om ingevoerd te worden. In de nieuwste versie van de zorgwet staat dat verzekerden meer inspraak krijgen. Het plan om niet gecontracteerde zorg niet langer te vergoeden bij de uitgeklede budgetpolis is komen te vervallen, evenals de inperking van vrije zorgkeuze in het algemeen.

Verder staan in de nieuwe zorgwet van Schippers de volgende punten:
– Het is zorgverzekeraars niet toegestaan zelf zorg te verlenen;
– Zorgverzekeraars mogen niet zelf zorg laten verlenen door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben;
– Over de inhoud van de zorgpolis moet betere voorlichting komen;
– Bij een vrije artsenkeuze (vrije zorgkeuze) dient de zorg beter te worden gedefinieerd;
– Het opnemen van chronisch zieken in het klantenbestand wordt aantrekkelijker voor zorgverzekeraars.

Vereveningsbijdrage
Zorgverzekeraars kunnen chronisch zieken makkelijker in het klantenbestand opnemen, omdat zorgverzekeraars in de toekomst meer geld krijgen van de overheid voor een zieke verzekerde dan voor een jonge, gezonde verzekerde. Dit valt onder de vereveningsbijdrage.

Wat wil Kamerlid Lea Bouwmeester (PvdA) precies bereiken met haar motie?

Directe zeggenschap voor ledenraad van een zorgverzekeraar
Bouwmeester wil graag dat de ledenraad van een zorgverzekeraar directe zeggenschap krijgt over het kwaliteitsbeleid, dienstverlening en zelfs over de financiële beslissingen. Bij dat laatste kan gedacht worden aan winstuitkeringen en het inkomen van het bestuur. De ledenraad van een zorgverzekeraar dient gekozen te worden en dient een weerspiegeling te zijn van het verzekerdenbestand.

Veranderingen op het gebied van zorginkoop
Bij de inkoop van zorg zou alleen de kwaliteit een rol moeten spelen. Ook dient er meer overleg plaats te vinden tussen patiënten, verzekeraars en zorgverleners, omdat dit op dit moment te weinig gebeurt.

Reactie Schippers: “Motie komt te laat”

Minister Schippers wil niet meewerken aan het aanpassen van de wet waarbij de macht van de zorgverzekeraars binnen de perken wordt gehouden. Volgens Schippers is Bouwmeester te laat met haar verzoek. Schippers begrijpt niet waarom de PvdA niet eerder van zich heeft laten horen betreffende de nieuwe zorgwet. De wet ligt klaar om ingevoerd te worden en verdere aanpassing van de wet zou zorgen voor vertraging. Bovendien moeten de voorgestelde aanpassingen van Bouwmeester eerst juridisch goed worden onderzocht, want wanneer verzekerden en zorgverleners meer zeggenschap krijgen, dan zouden zij ook aansprakelijk kunnen worden voor beslissingen die zorgverzekeraars nemen.

Stemmen over motie Tweede Kamer: 10 november 2015
Of Schippers het nu wel of niet eens is met de motie: over de motie van Bouwmeester wordt op 10 november 2015 gestemd in de Tweede Kamer. Indien de motie wordt afgewezen kan de zorgwet zoals die nu klaar ligt ingevoerd gaan worden, maar indien de motie wordt aangenomen dan zal Schippers alsnog de wet moeten aanpassen.