Op de zwarte lijst…

Fraude is in de verzekeringswereld een groot probleem. Een aantal polishouders (gelukkig een kleine minderheid) wil profijt trekken uit een schadeclaim. Of preciezer geformuleerd: een kleine minderheid trekt op een onwettige manier profijt uit een ingediende schadeclaim. Sjoemelen bij het indienen van een claim komt vaak voor. In 2014 werd er voor 99 miljoen euro aan frauduleuze schadeclaims opgespoord, waarschijnlijk een topje van de ijsberg. Dit soort praktijken kost natuurlijk veel geld, en degene die de dupe is dat is de eerlijke polishouder. Om de kosten van fraude te kunnen dekken schroeven verzekeraars namelijk de polissen omhoog.

Zwarte lijst voor fraudeurs

Verzekeraars waarschuwen elkaar onderling voor fraudeurs door gebruik te maken van de zogenaamde ‘zwarte lijst’. Op deze lijst staan mensen die betrapt zijn bij het frauderen met de verzekering. Wanneer er iemand wordt betrapt op fraude betekent dit overigens niet direct dat zo iemand op de lijst terecht komt. Dat geldt namelijk voor circa één derde van de betrapten.

Voordat iemand op de lijst komt

Een aanmelding op de zwarte lijst is het sluitstuk van een proces waarbij al diverse stappen zijn doorlopen. Een fraudeur die op de lijst terecht komt heeft te maken gekregen met diverse instanties. Zo is er op dat moment al aangifte gedaan bij de politie, is het bedrag waarmee fraude is gepleegd al teruggevorderd en in veel gevallen is de polis van de fraudeur al beëindigd. /overigens wordt iemand pas definitief op de zwarte lijst geplaats op het moment dat hij of zij tijdens de afwikkeling van de zaak nog steeds vol blijft houden eerlijk te hebben gehandeld, zelfs wanneer de verzekeraar het bewijs levert dat er wel degelijk sprake is van fraude. Erg slim is blijven liegen dan ook niet: wie eenmaal op de zwarte lijst terecht komt staat daar voor minimaal acht jaar op.

Gevolgen plaatsing op zwarte lijst

Wie uiteindelijk opgenomen wordt in het landelijke waarschuwingssysteem van de verzekeraars (de zwarte lijst) krijgt te maken met serieuze gevolgen. Zo kan iemand die geregistreerd staat geweigerd worden door een verzekeraar. Ook wanneer het wel mogelijk blijkt om een polis af te sluiten zit zo iemand nog behoorlijk in de problemen: de premies zijn voor dat soort gevallen behoorlijk hoog.

Voorkomen dat je op de lijst komt

De ‘gewone’ consument hoeft zich overigens niet druk te maken dat hij of zij een plekje op de zwarte lijst krijgt toegewezen. Uiteraard tenzij u ervoor kiest bewust te frauderen, maar ja, dat is dan ook een risico dat u om verschillende redenen niet moet willen lopen. Gaat er toch een keer wat fout met claimen (u claimt een te hoog bedrag) dan is het belangrijk dat direct richting uw verzekeraar te communiceren. Dit soort gevallen worden zonder problemen rechtgezet.