Overlijdensrisicoverzekering en een nieuwe relatie

Overlijdensrisicoverzekering en een nieuwe relatieWanneer een vaste relatie eindigt is het niet ongebruikelijk dat na verloop van tijd opnieuw iemand wordt gevonden om het leven mee te delen. Dat is natuurlijk fijn, maar bij een dergelijke verandering in de privésfeer is het wel belangrijk dat bepaalde zaken goed afgehandeld worden. Een voorbeeld hiervan is het aanpassen van de polis van de verzekeringen. Bij de meeste verzekeringen staat de polis op naam van één persoon, of één adres dus veranderd er niet zoveel. Er zijn echter uitzonderingen.

De overlijdensrisicoverzekering

Een verzekering waar even wat extra aandacht aan besteed moet worden wanneer er een verandering van relatie plaatsvindt is de overlijdensrisicoverzekering. Bij dit type verzekering wordt er namelijk geld uitgekeerd aan de nabestaande(n) van de verzekeringnemer. Wanneer de verzekeringnemer tijdens de looptijd van de verzekering een nieuwe partner krijgt kan er dus wat onduidelijkheid ontstaan. Dat dit heel vervelend uit kan pakken blijkt wel uit het feit dat onlangs de rechter zelfs uitspraak moest doen over de vraag wie de uitkering zou krijgen; de ex of de weduwe?

Hoe liep het af?

De zaak waarbij de ex-vrouw (er was sprake van een door scheiding beëindigd huwelijk) en de weduwe van de polishouder elkaar in de rechtszaal in de haren vlogen is op zich interessant, maar voor de betrokkenen natuurlijk vooral vervelend. Uiteindelijk besliste de rechter dat de ex-vrouw verplicht was om het geld dat ze ontvangen had van de verzekeraar over te maken naar de weduwe. De overweging hierbij was dat de uitkering van de verzekering ten goede moest komen aan de overleden man. Aangezien hij overleden was, en er een geregistreerd partnerschap bestond tussen hem en de weduwe, ging de uitkering op grond van het erfrecht naar de weduwe die officieel te boek stond als de geregistreerde partner.

Goed regelen voorkomt gedoe

De kans dat u in een zelfde situatie terecht komt als in het hierboven beschreven voorbeeld is in principe heel klein. Het enige dat u namelijk moet doen is de polis van een overlijdensrisicoverzekering direct wijzigen nadat er een nieuwe relatie is begonnen. Laat u een nieuwe partner namelijk als begunstigde opnemen in de polisvoorwaarden dan heeft een eventuele ex niets meer te willen wanneer de verzekering na het overlijden uitkeert. Over het algemeen is een dergelijke verandering eenvoudig door te voeren via de site van uw verzekeraar. Wilt u helemaal zeker zijn van een goede afloop neem dan even contact op met uw overlijdensrisicoverzekeraar.