Overlijdensrisicoverzekering Vergelijken

Een overlijdensrisicoverzekering vergelijken? de naam van dit type verzekering klinkt wat vreemd. Overlijden is namelijk wel iets meer dan een ‘risico’, het is een zekerheid. Mensen overlijden aan het eind van hun leven, daar is niets aan te doen. Hoe kan het dan dat er voor een schade (het overlijden) die zeker voor gaat komen toch een verzekering bestaat? Daar heeft een verzekeringsmaatschappij toch geen baat bij?

Kortom: wat is een overlijdensriscoverzekering? Hebt u er als consument baat bij? En waar moet u op letten voordat u een overlijdensrisicoverzekering afsluit? Om op deze vragen een goed antwoord te kunnen geven moet u eerst weten hoe een overlijdensrisicoverzekering in elkaar zit, en hoe overlijdensrisicoverzekering vergelijken in zijn werk gaat.

Overlijdensrisicoverzekering vergelijken

Een overlijdensrisicoverzekering keert uit bij het overlijden van de persoon die de overlijdensrisicoverzekering heeft afgesloten. Uiteraard op basis van de voorwaarden die in de polis zijn opgenomen. Hij of zij heeft daar natuurlijk zelf weinig meer aan. De belangrijkste reden om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten is dan ook dat er op deze manier een stuk extra zekerheid aan de nabestaanden kan worden gegeven.

In feite is het namelijk een compensatie voor het verlies van een partner of ouder op te kunnen vangen. Tot nog niet al te lang geleden was het feit dat de man meestal de kostwinner in een gezin was een extra stimulans om een overlijdensrisicoverzekering (op zijn naam) af te sluiten.

Overlijdensrisicoverzekering vergelijken: soorten verzekeringen

Zoals bij wel meer verzekeringen het geval is kan het best lastig zijn om de juiste verzekeringsvariant af te sluiten. Simpelweg omdat u meerdere keuzemogelijkheden hebt. Daar komt natuurlijk nog eens bij dat er ook nog een vergelijking gemaakt moet worden tussen de verschillende maatschappijen die een overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Om een beeld te schetsen van de verschillende mogelijkheden moeten de meest gebruikelijke varianten van de overlijdensrisicoverzekering even op een rijtje worden gezet.

De tijdelijke overlijdensrisicoverzekering

Overlijdensrisicoverzekering VergelijkenIn veruit de meeste gevallen is de looptijd van een overlijdensrisicoverzekering vastgelegd in de polis en bedraagt deze een maximaal aantal jaar. Dat betekent dat er niet wordt uitgekeerd op het moment dat de afgesproken termijn is verstreken. Natuurlijk betekent dit automatisch dat de verzekeraar hier hierdoor zijn geld verdient.

Aan de andere kant: het gaat om het uitsluiten van een risico dus wanneer de polishouder wél overlijdt is dat een forse kostenpost voor de verzekeraar én een hele (financiële) geruststelling voor de polishouders. Een vrij gebruikelijke termijn voor een tijdelijke overlijdensrisicoverzekering is 20 jaar.

Overlijdensrisicoverzekering: gelijkblijvend

Wie graag wil weten waar hij aan toe is zal misschien eerder voor een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering kiezen. Dit type tijdelijke verzekering is namelijk bijzonder overzichtelijk. Er wordt een looptijd afgesproken (bijvoorbeeld 20 jaar) en een bedrag dat uitgekeerd zal worden.

Het bedrag dat u wilt afspreken hangt af van persoonlijke omstandigheden, bijvoorbeeld het specifieke bedrag dat wegvalt wanneer de verzekerde (partner) overlijdt. Het bedrag spreekt u zelf af met de verzekeringsmaatschappij. Sommige maatschappijen hanteren een minimumbedrag of een maximumbedrag, bij andere maatschappijen hebt u vrijwel complete vrijheid.

Overlijdensrisicoverzekering: dalend

Bij de gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering krijgt u dus het vooraf afgesproken bedrag uitgekeerd. Er is echter ook een overlijdensrisicoverzekering waarbij dit niet het geval is. Dat is de overlijdensrisicoverzekering met een dalend bedrag. Net als bij de gelijkblijvende verzekering spreekt u een looptijd af en ook een bedrag. Vanaf dat moment verandert er echter het een en ander ten opzichte van de gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering. Het bedrag dat uitgekeerd zal worden loopt gedurende de looptijd namelijk terug. Dat lijkt misschien vreemd, maar dat heeft voordelen.

Of beter gezegd: het heeft als voordeel dat de premie die u betaalt lager is dan bij een gelijkblijvende verzekering. Nu vraagt u zich misschien af waarom u een overlijdensrisicoverzekering af zou sluiten waarbij het bedrag terugloopt. Toch is dit voor veel mensen een reële en goede optie. Bijvoorbeeld wanneer de overlijdensrisicoverzekering wordt afgesloten met het oog op de hypotheek. Uw hypotheekschuld daalt jaarlijks, dus in geval van overlijden hebben de nabestaanden naar mate de tijd verstrijkt ook een minder hoge uitkering nodig om de lasten te kunnen blijven betalen.

Dalende overlijdensrisicoverzekering vergelijken

Alsof er nog niet voldoende keuzemogelijkheden zijn is het bij het overlijdensrisicoverzekering vergelijken van de verschillende overlijdensrisicoverzekeringen nog niet voldoende wanneer u besluit om een dalende verzekering af te sluiten. Bij een dalende overlijdensrisicoverzekering moet u namelijk ook nog eens een keuze maken tussen de twee verschillende soorten die worden aangeboden bij dit type verzekering. Welk type voor u het meest geschikt is dat weet u pas wanneer u inzicht heeft in het verschil tussen de twee varianten; de lineair dalende overlijdensrisicoverzekering en de annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering.

Lineair dalende overlijdensrisicoverzekering

De lineair dalende overlijdensrisicoverzekering staat er om bekend dat deze over het algemeen de goedkoopste variant is. Er is hierbij sprake van een beginbedrag en vervolgens gaat er elk jaar van de looptijd een vast bedrag “vanaf”. Aan het eind van de looptijd is het bedrag dat uitgekeerd wordt dus nul euro. Dat lijkt niet handig omdat de kans bestaat dat een nabestaande relatief weinig krijgt uitgekeerd. Toch is er wel degelijk een groep mensen voor wie dit type verzekering een hele goede mogelijkheid is. Met name mensen die al wat op leeftijd zijn kunnen veel profijt van dit type overlijdensrisicoverzekering hebben.

Wanneer de nabestaande namelijk al wat ouder is heeft diegene een minder groot bedrag nodig om te voorzien in de noodzakelijke behoefte. Bijvoorbeeld doordat een hypotheek al is afgelost en die vaste kosten niet langer betaald hoeven te worden. Ook heeft -hoe ironisch het ook is – de kortere levensverwachting van een op leeftijd zijnde weduwe (of weduwnaar) natuurlijk invloed op de hoogte van het bedrag dat nodig is om in de behoefte te voorzien. Om het recht voor z’n raap te zeggen: iemand die nog ongeveer 10 jaar te leven heeft kan met minder geld toe dan iemand die nog ongeveer 25 jaar te leven heeft…

Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering

De annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering lijk vrij veel op de lineair dalende variant. Toch is er in het geval van een annuïteiten-versie een belangrijk verschil. Bij deze variant neemt het bedrag dat wordt uitgekeerd jaarlijks met een bepaald percentage af. Dat betekent natuurlijk dat er in het eerste jaar een groter bedrag wordt afgeschreven dan in de jaren die volgen. Dit type overlijdensrisicoverzekering is praktisch wanneer er een hypotheekschuld in het spel is. Het bedrag dat op een gegeven moment zal worden uitgekeerd loopt bijvoorbeeld synchroon met de hoeveelheid hypotheekschuld die nog open staat. Vaak is het dan ook zo dat een hypotheekverstrekker eist dat er naast de hypotheek een (annuïtaire) overlijdensrisicoverzekering wordt afgesloten.

4/512 ratings