Overlijdensrisicoverzekering voor diabetici vrijwel onbetaalbaar

Overlijdensrisicoverzekering voor diabetici vrijwel onbetaalbaarDiabetespatiënten hebben het op bepaalde vlakken zeker niet gemakkelijk, toch weten veel diabetici zich uitstekend staande te houden in de maatschappij. Uit onderzoek van de diabetesvereniging Nederland blijkt echter dat veel verzekeraars diabetici zien als een risicofactor. Het gevolg is dat diabetici vaak torenhoge premies moeten betalen op het moment dat ze bijvoorbeeld een overlijdensrisicoverzekering af willen sluiten. Dit gegeven is zeer slecht nieuws voor de naar schatting circa 800.000 Nederlanders die te kampen hebben met diabetes.

Toeslagen onevenredig hoog

Diabetespatiënten die op zoek gaan naar een geschikte overlijdensrisicoverzekering krijgen vaak te maken met een premie die door de verzekeringsmaatschappij tot grote hoogte wordt opgestuwd. Dit kan de verzekeraar doen doordat de arts van de consument die de verzekering af wil sluiten een medische verklaring moet overleggen. Nadat de verzekeraar de verklaring heeft ontvangen kan hij, vrij willekeurig, de premie bepalen. In sommige gevallen gaat het hier, althans volgens de Diabetesvereniging Nederland, om premies die in de duizenden euro’s kunnen lopen.

Langdurig traject

Niet alleen de premie die iemand met diabetes moet betalen is vaak zeer hoog, ook het aanvraagtraject van de overlijdensrisicoverzekering is een pad met de nodige hobbels. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat verzekeringsmaatschappijen vaak wel heel uitgebreid de tijd nemen om de hoogte van de toeslag die aan een diabetespatiënt wordt opgelegd te berekenen. Dat de lengte van deze periode, die vaak meerdere weken in beslag neemt, voor de aanvrager van de verzekering erg vervelend is behoeft natuurlijk geen betoog.

Onduidelijkheid in vergelijkingstraject

Alsof een exorbitant hoge premie en een langdurig besluitvormingsproces allemaal nog niet vervelend genoeg zijn heeft de consument die aan diabetes lijdt ook nog te kampen met een ander vervelend punt. Zoals elke consument wil ook een diabeticus natuurlijk een goede afweging kunnen maken tussen de verschillende aanbieders van een overlijdensrisicoverzekering. Dit is in de praktijk echter vrijwel onmogelijk. Verzekeraars zijn namelijk niet erg consequent bij het vaststellen van de toeslag die voor diabetici wordt gehanteerd. Wordt er de ene keer een zeer hoge toeslag berekend, de volgende keer kan het zomaar gebeuren dat de toeslag een stuk lager uitvalt. Op die manier is het maken van een goede vergelijking tussen de verschillende verzekeringsmaatschappijen natuurlijk onmogelijk.

Duidelijke premievergelijking

Dat het voor diabetici onmogelijk was om een goede vergelijking te kunnen maken is inmiddels ook doorgedrongen bij een aantal verzekeraars. Sinds kort zijn er tien verzekeraars die het voor diabetici mogelijk maken om een goede vergelijking uit te voeren waarbij de toeslag op de premie een factor in de vergelijking is.