Pas op voor de woekerpolis!

Woekerpolis bij verzekeringenAls jij in de jaren negentig een levensverzekering hebt afgesloten is de kans groot dat het hier gaat om een woekerpolis. Een woekerpolis is een levensverzekering waarbij de premie soms deels, maar vaker helemaal wordt belegd. Omdat in de tweede helft van de jaren negentig het beleggingsklimaat zeer gunstig was leek dit een aantrekkelijke manier om te gebruiken als aanvulling van je pensioen, of om te gebruiken voor het aflossen van je hypotheek.
Inmiddels is voor iedereen duidelijk dat de grillen van de beurs onvoorspelbaar zijn en dat te veel investeren in beleggingen een onverstandige keuze is. Wat een goede optie leek blijkt voor veel mensen te zijn uitgedraaid op een nachtmerrie. Dit komt doordat bij een woekerpolis het beleggingsrisico volledig bij de klant ligt.

Hoe kond de woekerpolis ontstaan?

Doordat woekerpolissen werden voorgesteld als dé manier om een extra zakcentje op te bouwen werden consumenten overtuigd om een polis op deze voorwaarden af te sluiten. De meeste mensen wisten echter niet dat de partij die de verzekering verstrekt hoge kosten aftrok van de inleg. Uiteindelijk bleek dat er gemiddeld slechts 60% van de inleg werd belegd. Hierdoor was de opbrengst van de polis een flink stuk lager dan het bedrag waar de consument van te voren op rekende. Aangezien veel consumenten de polis afsloten met de bedoeling om hun hypotheek op deze manier af te lossen kwamen veel mensen in de financiële problemen.
De reden dat ondanks deze negatieve elementen van de polis veel mensen toch een woekerpolis afsloten lag aan het feit dat er door de verstrekkers van de polis een onjuist en onduidelijk beeld werd geschetst van de rendementen die met deze polis behaald zouden kunnen worden.

Rechtszaken tussen gedupeerden en verzekeraars

Door het grote aantal mensen dat zich benadeeld voelde doordat hen een woekerpolis was aangesmeerd zijn er in de afgelopen periode meerdere juridische gevechten uitgebroken tussen de verzekeraars en verschillende stichtingen die gedupeerden vertegenwoordigen. Onder meer uit een rapport van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) bleek dat er door verzekeraars grote fouten zijn gemaakt en er in veel gevallen zeer nalatig is gehandeld. Dit rapport vormde de juridische grondslag voor de claims die vervolgens werden ingediend. In september 2013 oordeelde het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) dat een verzekeraar kosten heeft ingehouden op de inleg van de belegger die niet in de voorwaarden waren opgenomen. In een uitspraak die enkele maanden daarvoor was gedaan had het Kifid al geoordeeld dat de verzekeraar (in deze zaak Nationale Nederlanden) tekort was geschoten in zijn informatieplicht. Omdat de Hoge Raad der Nederlanden (het hoogste rechtsorgaan in Nederland) in een uitspraak over het woekerpolisproduct “Koersplan” oordeelde dat in dit geval de beleggers te veel premie hadden betaald waren veel verzekeraars plotseling bereid om een schikking te treffen met de gedupeerde beleggers. Onder de verzekeraars die schikten waren grote namen als Delta Lloyd, ING en Fortis ASR.

Wat moet je doen als je vermoedt dat je een woekerpolis hebt?

Als je vreest dat je zelf een woekerpolis hebt afgesloten kan je het best op de website van het Kifid kijken. Hier is een overzicht te vinden van alle woekerpolissen. Staat jouw polis hiertussen? Er zijn diverse organisaties die zich bezighouden met de rechten van gedupeerde beleggers met een woekerpolis.