Premies voor de zorgverzekering nog onbekend

premies zorgverzekering 2015Dat er tussen zorgverzekeraars een concurrentieslag aan de gang is om de gunst van de consument is al een tijdje bekend, toch wordt deze strijd steeds heftiger uitgevochten. Verzekeraars zijn zo bang dat hun klanten overstappen naar een concurrent met een lagere premie dat er steeds langer gewacht wordt met het bekendmaken van de premies. Op 1 november had alleen DSW al bekend gemaakt hoe hoog de premie voor 2015 uit zou vallen. Overigens is de maandelijkse premie voor een basisverzekering door deze verzekeraar verlaagd ten opzichte van 2014.

De deadline van 19 november

Om consumenten toch de tijd te geven om over te kunnen stappen naar een andere zorgverzekeraar is er een deadline opgelegd aan de zorgverzekeraars waarop ze uiterlijk de hoogte van de premies bekend gemaakt moeten hebben. Deze deadline is vastgesteld op 19 november zodat consumenten een ruime maand hebben om de oude verzekering stop te zetten. Vervolgens hebben mensen tot 1 februari de tijd om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. In vergelijking met 2013 is het treuzelen van de verzekeraars opvallend te noemen, vorig jaar waren van ongeveer 5 verzekeraars de premies voor het volgende jaar rond 1 november al bekend.

Veranderingen in het zorgstelsel

Een reden die de terughoudendheid van de zorgverzekeraars kan verklaren is het grote aantal veranderingen dat er vanaf 1 januari 2015 wordt doorgevoerd in de zorg. Onder anderen de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) wordt aangepast, en deze aanpassingen zorgen ervoor dat zorgverzekeraars een groter gedeelte van deze zorg zullen moeten vergoeden. Verschillende zorgverzekeraars zouden in verband met deze aanpassingen nu nog berekeningen aan het uitvoeren zijn om de premie voor 2015 op te kunnen stellen. Overigens kan dit volgens de directeur van DSW (de enige zorgverzekeraar die de premie al wel bekend heeft gemaakt) geen argument zijn. Volgens hem zijn de cijfers die op Prinsjesdag zijn verstrekt voldoende om op de juiste manier de premie voor 2015 te kunnen berekenen.

Concurrentie

De opmerking van de directeur van DSW dat de reden van de uitblijvende premieoverzichten niet met een berekening te maken heeft lijkt te worden gestaafd door zorgverzekeraar VGZ die inderdaad toegeeft dat vooral de toenemende concurrentie er mee te maken heeft dat er nog geen definitieve premie is vastgesteld. Toch is dat volgens VGZ niet de enige reden: diverse contracten met zorgverleners zijn nog niet afgesloten. Zorgverzekeraar Achmea laat daarnaast nog weten dat het basispakket recentelijk is aangepast door het ministerie van VWS zodat er nieuwe berekeningen moeten worden uitgevoerd.