Risico-inschatting verzekeraar leidt tot vreemde situaties

Een inboedelverzekering is natuurlijk geen overbodige luxe. Het is dan ook zeer verstandig om een dergelijke verzekering af te sluiten. Dat neemt natuurlijk niet weg dat u niet te veel wilt betalen, en daarom is de hoogte van de premie een belangrijk punt waar u naar moet kijken wanneer u verzekeringen vergelijkt. De hoogte van de premie verschuilt per aanbieder, en heeft onder meer te maken met de mate van dekking en de hoogte van het risico dat wordt ingeschat door de verzekeraar. Uiteraard is dat verklaarbaar, maar opvallend genoeg maken diverse verzekeraars (op z’n zachtst gezegd) nogal vreemde afwegingen bij het vaststellen van de premie voor een inboedelverzekering.

Zelfde type woning, hogere premie

De Consumentenbond besloot recentelijk om eens kritisch te kijken naar de manier waarop premies voor een inboedelverzekering tot stand komen. Dat leverde interessante feiten op die echter voor een aantal Nederlanders zeer slecht uit pakken. Nu zal het geen verrassing zijn dat een huis in een wat vervallen wijk als een groter risico wordt gezien dan een woning in een rustig dorpje, maar opvallend genoeg is er ook een groot verschil in premie tussen woningen met hetzelfde risicoprofiel. Zo bleek uit het onderzoek dat twee even dure woningen in een vergelijkbare wijk toch een sterk afwijkende premie toebedeeld kregen. Het meest bizarre voorbeeld is misschien wel het verhaal van een man die zijn auto wilde verzekeren. Deze persoon koos voor exact dezelfde autoverzekering als zijn buurman, maar kwam qua premie 105 euro hoger uit op jaarbasis. De oorzaak? Het huisnummer had een letter als toevoeging.

Risico-inschatting

Verzekeraars geven overigens ruiterlijk toe dat er grote verschillen tussen premies kunnen bestaan. Zelfs in dezelfde postcodegebieden of straten. Verzekeraar ASR stelt: “De risico’s en premies in een straat kunnen wisselen, bijvoorbeeld als aan de ene kant een studentenflat staat en aan de andere kant een seniorenflat.” Daar lijkt wat voor te zeggen, maar zoals we al hebben gezien in het voorbeeld van de autoverzekering kan het bijna niet anders of er wordt op vrij willekeurige basis een afweging gemaakt.

Verschil tussen verzekeraars

Die willekeur is goed te zien wanneer verzekeraars onderling worden vergeleken. Je zou immers denken dat een bepaald gebied (bijvoorbeeld een wijk) door elke verzekeraar ongeveer op dezelfde manier wordt ingeschat. Dat blijkt echter helemaal niet het geval. Uit het onderzoek van de Consumentenbond bleek namelijk dat een inboedelverzekering bij de ene verzekeraar wel vier keer zo duur uit kan vallen als bij een ander. Een goede reden om verzekeraars onderling goed te vergelijken dus!