Tweede Kamerlid op de bres voor lagere zorgpremie

PVDA ZorgverzekeringDat zorgverzekeraars over het algemeen niet bij de allerarmste ondernemingen in Nederland horen is al wel een tijdje bekend. Maar wat doet een zorgverzekeraar eigenlijk met de winst die er wordt geboekt, en merkt de consument daar wel iets van? Dat zijn niet alleen vragen die de consument zichzelf stelt, inmiddels zijn politici in de Tweede Kamer ook wakker geworden. Transparantie moet het toverwoord worden.

Kamerlid Bouwmeester (PvdA) zegt het met bloemen

Dat de winsten die de zorgverzekeraars maken niet echt in verhouding lijken te staan met de hoogte van de premies die worden gevraagd voor een zorgverzekering is inmiddels voor het Kamerlid Lea Bouwmeester van de Partij van de Arbeid reden om aan de bel te trekken. In goede PvdA-traditie in eerste instantie natuurlijk op een aardige manier. Het resultaat: zorgverzekeraars die hun premies voor de deadline van 19 november verlagen krijgen een bos bloemen van Bouwmeester. Dat is nog niet alles, de bloemen gaan gepaard met de welgemeende complimenten. Of de (grote) zorgverzekeraars hier van onder de indruk zijn moet nog blijken.

Initiatiefwet moet leiden tot meer transparantie

Dat een bosje bloemen waarschijnlijk niet voldoende is om zorgverzekeraars te overtuigen om de premies te verlagen ziet mevrouw Bouwmeester zelf echter ook wel in. Om er voor te zorgen dat consumenten een beter inzicht krijgen in de wijze waarop zorgverzekeraars met hun geld omgaan bereidt het PvdA-lid een initiatiefwet voor die transparantie bij de zorgverzekeraars af moet dwingen. Wanneer blijkt dat verzekeraars meer reserves hebben dan dat volgens de wet verplicht is zou dit moeten worden doorberekend in de premies. Wanneer de verzekeraars hier niet vrijwillig aan mee willen werken moet er volgens de PvdA door de overheid worden ingegrepen. Bouwmeester overweegt daarom een heffing in te stellen om een gedeelte van de winst van de zorgverzekeraars te gebruiken om de premies naar beneden bij te stellen.

Zorgverzekeraars zijn verplicht om buffers aan te houden

De wetten en regels waaraan zorgverzekeraars zich moeten houden zijn overigens in de afgelopen jaren al redelijk aangescherpt. Zo moet een zorgverzekeraar een verplichte buffer aanhouden om te voorkomen dat ze in de financiële problemen komen. Deze buffer wordt afgedwongen en gecontroleerd door De Nederlandsche Bank. Naast deze wettelijke buffer waarin een gedeelte van de winst van de zorgverzekeraars wordt opgepot zijn er overigens nog een aantal manieren waarop de verzekeraars hun winst kunnen gebruiken zonder dat direct de premies omlaag gaan. Een voorbeeld hiervan is het investeren in betere zorg die vervolgens aan de klant kan worden aangeboden.