Uitkering reisverzekering afhankelijk van leeftijd verzekerde

Uitkering reisverzekering afhankelijk van leeftijd verzekerdeEen reisverzekering is zeker geen overbodige luxe, iedereen die op vakantie wel eens in de kreukels heeft gelegen kan dat beamen. Toch blijkt een reisverzekering niet altijd evenveel zaken te dekken als dat je misschien van zo’n verzekering verwacht. In eerste instantie is het natuurlijk de verantwoordelijkheid van de verzekerde zelf om zich goed te laten informeren, maar veel mensen geven aan dat de voorwaarden die een verzekeraar aanhoudt voordat er wordt uitgekeerd niet altijd duidelijk zijn. Een voorbeeld hiervan zien we duidelijk als het aankomt op het uitkeren van geld naar aanleiding van een ongeval waarbij de verzekerde overlijdt. Je zou zeggen dat het op dat punt logisch is dat er een vast bedrag wordt uitgekeerd, maar dat blijkt bij veel verzekeraars toch heel anders te liggen.

Hoe ouder hoe minder

Je zou zeggen dat tegenover een premie een bepaalde vergoeding staat, maar onderzoek wijst uit dat de meerderheid van de (onderzochte) verzekeraars onderscheid maakt op basis van leeftijd. Zo blijkt bijna 60 procent van de verzekeraars een lager bedrag uit te keren bij het overlijden van een verzekerde die de leeftijd van 70 jaar al heeft bereikt dan bij een verzekerde onder de 70 jaar. Het verschil kan in sommige gevallen oplopen tot ongeveer 7500 euro. Is er geen sprake van overlijden, maar van blijvende invaliditeit dan kan het verschil in het bedrag zelfs oplopen tot ongeveer 40.000 euro.

Verschil in uitkering afhankelijk van verzekeraar

Hoe hoog het bedrag is dat bij overlijden of blijvende invaliditeit wordt uitgekeerd is sterk afhankelijk van de verzekeraar waar de reisverzekering wordt afgesloten. Ben je bijvoorbeeld als 70-plusser verzekerd bij Zilveren Kruis Achmea dan wordt er door deze verzekeraar maximaal 2250 euro uitgekeerd in het geval van overlijden. Voor cliënten van Zilveren Kruis Achmea die in de leeftijdscategorie van 18 tot 69 jaar vallen is dit bedrag maximaal 10.000 euro. Bij blijvende invaliditeit is het verschil nog groter want hierbij krijgen 70-plussers slechts maximaal 2250 euro terwijl jongere verzekerden in dit geval maximaal 45.000 euro krijgen uitgekeerd. Wanneer je dus in een oudere leeftijdscategorie valt is dat iets om goed mee te laten wegen bij het afsluiten van een reisverzekering, er zijn namelijk reisverzekeraars die geen onderscheid op basis van leeftijd maken, waardoor het afsluiten van een reisverzekering voor senioren een stuk interessanter wordt. Reisverzekeraars die geen onderscheid maken op basis van leeftijd zijn onder anderen ANWB en Europeesche. Ook jongeren moeten opletten bij het afsluiten van een reisverzekering, een verzekeraar zoals Goudse Verzekeringen keert juist minder uit aan jongere verzekerden dan aan oudere verzekerden.