Uitzendbureaus maken misbruik van zorgverzekering buitenlanders

Uitzendbureaus maken misbruik van zorgverzekering buitenlandersDat veel uitzendbureaus gebruik maken van de diensten van niet-Nederlandse arbeidskrachten (met name uitzendkrachten uit Oost-Europa) is een bekend gegeven. Op zich is daar niets mis mee, want vanwege het vrije verkeer van goederen, diensten én personen mogen werknemers binnen de Europese Unie overal werken. Toch zijn er zeker wel een aantal zaken aan te merken op de manier waarop de uitzendbureaus omgaan met de mogelijkheden die het vrije verkeer van werknemers hen biedt. Een voorbeeld hiervan is de manier waarop er wordt omgesprongen met de zorgverzekering die er wordt afgesloten voor de buitenlandse werknemers die via de uitzendbureaus aan het werk zijn in Nederland.

Truc met zorgverzekering maakt Oost-Europese arbeiders goedkoper

Een zorgverzekering is niet alleen verplicht voor Nederlanders die in Nederland werken, maar ook voor buitenlandse werknemers, aangezien zij ook verzekerd moeten zijn. Omdat de premie voor een zorgverzekering een behoorlijk bedrag per maand bedraagt is het niet gek dat uitzendbureaus kijken naar de mogelijkheid om deze premie iets omlaag te krijgen en er tegelijkertijd voor te zorgen dat zij hier beter van worden. Een manier die hiervoor gebruikt wordt is het opstrijken van een korting die officieel doorberekend zou moeten worden aan de (buitenlandse) werknemer.

Collectiviteitskorting wordt oneigenlijk gebruikt

Omdat buitenlandse werknemers in veel gevallen de Nederlandse taal niet machtig zijn maken zij gretig gebruik van het aanbod dat door uitzendbureaus wordt gedaan om de zorgverzekering voor hen te regelen. Dit lijkt misschien een aardige geste van de uitzendbureaus, maar voor niets gaat alleen de zon op. Vanwege het feit dat een uitzendbureau de zorgverzekering voor een grote groep arbeidskrachten in één keer regelt krijgen zij van zorgverzekeraars collectiviteitskorting. Deze korting die circa tien tot vijftien euro per persoon per maand bedraagt moet officieel aan de arbeider worden doorberekend via de loonstrook, aangezien de werknemer zelf de premie voor de verzekering betaalt. Maar daar zit hem nu net de crux: de uitzendbureaus laten de buitenlandse werknemers de volle mep betalen en strijken (in samenspraak met sommige verzekeraars) zelf de korting op. Op die manier kan het uitzendbureau de Oost-Europese werknemers goedkoper aanbieden en dus onder de prijs gaan zitten die voor Nederlandse werknemers moet worden betaald.

Nederlanders én Oost-Europeanen de dupe van deze handelswijze

De manier waarop sommige verzekeringsmaatschappijen en arbeidsbureaus samenwerken zorgt voor ongelijke kansen op de arbeidsmarkt omdat Nederlanders die hun zorgverzekering zelf afsluiten op deze manier duurder zijn dan Oost-Europeanen. Dit komt doordat een uitzendbureau in dat geval geen korting kan achterhouden. Overigens zijn niet alleen de Nederlanders de dupe, maar ook de Oost-Europeanen zelf. Zij betalen namelijk het volledige bedrag aan premie zonder dat ze de korting die zou moeten doorberekend ooit te zien krijgen.