UWV lijkt grootste concurrent van verzekeraars

Leestijd: 2 minuten

In een grotendeels geprivatiseerde markt is het al jarenlang gebruikelijk dat verzekeraars elkaar op allerlei manieren klanten proberen af te snoepen. Lagere premies, waardebonnen en andere cadeaus worden uit de kast getrokken om de consument te overtuigen dat hij toch zeker voor verzekeraar X of Y moet kiezen. Helemaal niet vreemd, ook in andere sectoren wordt veel reclame gemaakt en wordt er van alles gedaan om de klant te paaien; de zegen van de vrije markteconomie.
In dat kader is het opvallend dat één van de grootste concurrenten waar particuliere verzekeraars tegen moeten strijden een (semi)-overheidsinstelling is. Dit feit doet zich voor bij het verkopen van polissen voor arbeidsongeschiktheid waar overheidsinstelling UWV met dank aan de bestaande regels vaak goedkoper is dan een verzekeringsmaatschappij. Dit blijkt uit een studie die is uitgevoerd door het Actuarieel Genootschap (AG).

Wat is het geval?

Zoals gezegd gaat het hier om arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Omdat werkgevers de verplichting hebben om een werknemer die arbeidsongeschikt is door te betalen (in elk geval gedeeltelijk, en vaak gedurende een aantal jaar) ontstond er een opleving in de markt voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen toen het mogelijk werd om de betaalplicht richting de werknemer te verzekeren bij een verzekeringsmaatschappij. Deze mogelijkheid ontstond in 2006.

Deze verzekeringen werden in principe afgesloten bij commerciële verzekeraars waarnaast er een soort vangnet werd bedacht voor werkgevers die privaat niet te verzekeren zijn. Dit vangnet is het UWV. Op zich is dit een prima systeem, ware het niet dat het stelsel zo in elkaar zit dat het voor veel werkgevers veel voordeliger is om te verzekeren via het UWV dan via een commerciële partij.

Het gevolg is dat het marktaandeel van commerciële verzekeraars in rap tempo afneemt en momenteel fors onder de 50 procent uitkomt. Voor verzekeringsmaatschappijen is het UWV momenteel zelfs zo’n grote concurrent dat er door commerciële partijen enorme verliezen worden geleden waardoor een aantal verzekeringsmaatschappijen deze markt zelfs hebben verlaten.

Te weinig herkeuringen

De reden dat het verzekeren van een arbeidsongeschikte werknemer bij het UWV een stuk goedkoper is dan bij een private partij heeft te maken met het huidige stelsel waarin de begrippen ‘duurzaam’ en ‘schadevrij’ een belangrijke plaats innemen. Een ‘duurzaam geval’ is een werknemer waar de verzekeraar niet meer voor hoeft te betalen omdat diegene volledig en voor altijd arbeidsongeschikt is verklaard. Een duurzaam geval komt voor rekening van het publieke stelsel.

Zolang de keuring niet heeft plaatsgevonden moet de verzekeraar betalen. Aangezien de herkeuringen waarbij iemand arbeidsongeschikt wordt verklaard zelden plaatsvinden is dit een grote kostenpost voor de verzekeraars. Ook het feit dat een werkgever voor nieuwe gevallen schadevrij over kan stappen naar het UWV waarbij hij zijn ‘oude’ arbeidsongeschikten achterlaat bij een private verzekeraar is een reden voor oplopende kosten bij commerciële verzekeraars. Op die manier ontbreekt een ‘level playing field’.

4/56 ratings