Verbond van Verzekeraars: bied ZZP’ers perspectief

Verbond van Verzekeraars: bied ZZP’ers perspectiefWie in Nederland in loondienst werkt is verzekert tegen arbeidsongeschiktheid. Steeds meer Nederlanders zijn echter actief als ZZP’er (Zelfstandige Zonder Personeel), en dat brengt met zich mee dat steeds meer werkenden dus niet automatisch beschikken over een Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dat dit risico’s met zich meebrengt is evident. Diverse kabinetsleden maken zich zorgen om de kwetsbare positie van ZZP’ers op dit punt. Om die reden hebben, met name, de ministers Henk Kamp (Economische Zaken) en Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) zich meerdere keren uitgesproken voor het verplicht stellen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen zonder personeel. ZZP’ers zelf waren over het algemeen wat minder enthousiast over de plannen, omdat er gevreesd werd voor onnodig hoge vaste lasten die bij een dergelijke verplichte verzekering zouden komen kijken.

ZZP’ers willen keuzevrijheid

De verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP’ers lijkt er nog niet direct te komen. De tegenstand die wordt geboden door de ZZP’ers draait met name om de wens die zelfstandigen hebben om zelf voldoende keuzevrijheid en keuzemogelijkheden te hebben in de manier waarop zij zichzelf tegen risico’s beschermen. Een door de overheid opgelegde verzekering past niet in dit plaatje. Toch begrijpen ZZP’ers over het algemeen prima dat ze weldegelijk vatbaar zijn voor risico’s die samenhangen met (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid. Een bekende manier om zich hier tegen te wapenen is een zogenaamd “Broodfonds”. Hierin storten een aantal deelnemers maandelijks een bedrag, dat kan worden opgenomen in het geval van arbeidsongeschiktheid. Daarnaast komt het vaak voor dat ondernemers nog andere bronnen van inkomsten hebben (bijvoorbeeld via een partner) zodat een verzekering niet noodzakelijk is.

Verzekeraars denken mee

Ondanks het feit dat ZZP’ers niet staan te springen om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten zien verzekeraars grote kansen om deze groep op te nemen in hun klantenbestand. De beste manier om dit te bereiken lijkt het aanbieden van een speciaal op de zelfstandige toegespitste verzekering. Het Verbond van Verzekeraars komt namelijk tot de conclusie dat veel ZZP’ers wel de behoefte hebben om zich te verzekeren, maar dat het huidige aanbod simpelweg niet passend genoeg is. Om tot een oplossing te komen waarbij zelfstandigen en verzekeraars nader tot elkaar komen kijkt het Verbond van Verzekeraars samen met een aantal zelfstandigenorganisaties naar de mogelijkheid om productinformatie te versimpelen en informatievoorziening te verbeteren. Belangrijk blijft daarbij dat er geen verplichtend karakter bestaat en dat er maatwerk wordt geboden. Een ‘one size fits all’ oplossing blijkt in elk geval niet te werken: hopelijk pakt de politiek dat gegeven binnenkort ook op. De beantwoording die minister Asscher op dinsdag 30 juni gaf op Kamervragen omtrent dit onderwerp zijn in elk geval bemoedigend: het kabinet heeft momenteel “geen plannen […] om een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor te stellen.”