Verbond van Verzekeraars definitief gefuseerd met FOV

Leestijd: 2 minuten

Sinds 23 januari 2015 is het officieel bekend, de fusie tussen het Verbond van Verzekeraars en de Federatie van Onderlinge Verzekeringsmaatschappijen is rond. Voor consumenten is dit interessant omdat veel verzekeraars zijn aangesloten bij één van de twee fusiepartijen en op die manier contact houden met bijvoorbeeld de Consumentenbond, werkgeversorganisaties en vakbonden. Kortom, de partij die door de fusie ontstaat heeft veel invloed op de manier waarop verzekeraars in Nederland te werk gaan.

Vrij recent zagen we dit nog toen het Verbond van Verzekeraars optrad als woordvoerder voor de verzekeraars in de Woekerpolisaffaire. Wie zijn de twee gefuseerde partijen en wat betekent de fusie concreet? dat is een vraag waar een antwoord op moet worden gevonden.

Het Verbond van Verzekeraars

Het Verbond van Verzekeraars is een belangenvereniging die de belangen van haar leden probeert te vertegenwoordigen, bijvoorbeeld wanneer er moet worden overlegd met de (landelijke) politiek of wanneer er een statement moet worden afgegeven in de media. De leden waarvoor het Verbond van Verzekeraars de belangen behartigt zijn particuliere verzekeraars in heel Nederland. Volgens eigen zeggen wordt meer dan 95 procent van de verzekeringsmarkt vertegenwoordigd door het Verbond.

De Federatie van Onderlinge Verzekeringsmaatschappijen

De Federatie van Onderlinge Verzekeringsmaatschappijen (FOV) is de belangenbehartiger van ongeveer 100 verschillende onderlinge waarborgmaatschappijen door het hele land. Om de belangen van deze aangesloten waarborgmaatschappijen te kunnen behartigen probeert de FOV onder meer de wetgeving en besluitvorming met betrekking tot de verzekeringsmarkt te beïnvloeden en in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen.

Reden van de fusie

Dat het Verbond en de FOV besloten hebben om te fuseren heeft met name te maken met de veranderingen die er op Europees niveau zitten aan te komen als het gaat over de manier waarop er toezicht gaat worden gehouden op verzekeraars. Per 2016 treedt namelijk Solvency II in werking, een regime dat voorschrijft hoe verzekeraars hun balanswaardering moeten gaan berekenen, op welke manier er gerapporteerd moet worden over de solvabiliteitspositie en welke interne bedrijfsprocessen moeten worden gedocumenteerd.

Omdat deze wijziging van de regels de wetgeving waaraan verzekeraars moeten voldoen behoorlijk complex zal maken zijn het Verbond en FOV van mening dat één sterke brancheorganisatie noodzakelijk is om de belangen van de verzekeraars goed te kunnen blijven behartigen. Volgens het Verbond en FOV is de fusie – die met terugwerkende kracht per 1 januari 2015 is ingegaan – de beste manier om de sterke punten van beide partijen nog verder te versterken en te bundelen.

3.9/55 ratings