Vergoedingen naturapolis 2016 nog steeds onduidelijk

Een naturapolis is voor veel Nederlanders de meest voor de hand liggende polis wanneer er een zorgverzekering moet worden gekozen. De naturapolis is over het algemeen genomen namelijk een stukje goedkoper dan de restitutiepolis. Dat komt omdat een verzekerde met een naturapolis alleen een volledige vergoeding ontvangt wanneer hij of zij gebruik maakt van de zorg die geboden wordt door een zorgverlener (bijvoorbeeld een fysiotherapeut) waarmee de zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. Dat betekent dus dat de zorgaanbieders waar u uit kunt kiezen beperkt zijn tot de contactpartijen van uw zorgverzekeraar. Op zich is dat natuurlijk geen enkel probleem, maar het wordt wel ingewikkeld op het moment dat niet goed duidelijk is met welke partijen uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. En helaas is dat precies wat er momenteel aan de hand is.

Contracten te laat afgesloten

Om voor het jaar 2016 een weloverwogen keuze te kunnen maken tussen de verschillende zorgverzekeraars is het voor de consument noodzakelijk om goed geïnformeerd te worden. Precies om die reden was de afspraak dat voor 19 november 2015 de contracten tussen ziekenhuizen, medisch specialisten en zorgverzekeringsmaatschappijen moesten zijn uit-onderhandeld en afgesloten. Dat is in veel gevallen echter nog niet gelukt. Het resultaat is vanzelfsprekend dat de consument met een hoop onzekerheid wordt opgescheept.

CZ is positieve uitzondering

Onduidelijkheid voor consumenten die op zoek zijn naar een passende naturapolis voor 2016 blijft bestaan totdat alle contractonderhandelingen tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars uiteindelijk zijn afgehandeld. Er is echter een positieve uitzondering onder de zorgverzekeraars, ten minste op het gebied van duidelijkheid richting de consument. Die uitzondering is CZ. Zelfs voordat alle onderhandelingen zijn afgerond geeft deze maatschappij namelijk aan dat zij niets zullen wijzigen in de voorwaarden van de naturapolis. Concreet komt die belofte er op neer dat behandelingen bij alle ziekenhuizen worden vergoed aangezien dit ook in 2015 de policy van CZ was.

CZ en Menzis bereid “verlies te nemen”

De uitspraken van zorgverzekeraar CZ, die overigens ook door zorgverzekeraar Menzis worden onderschreven zijn opvallend, gedurfd, maar bieden bovenal duidelijkheid aan de consument. In de praktijk zou de belofte van CZ en Menzis om behandelingen in alle ziekenhuizen te vergoeden er op neer kunnen komen dat de zorgverzekeraars er (op dat punt) financieel op achteruit gaan. Een woordvoerder van Menzis verwoordt het als volgt: “Als we niet elk contract rond krijgen, vergoeden we toch bij elk ziekenhuis. We nemen dan het verlies door het uitblijven van het contract.”

Andere verzekeraars terughoudend

Menzis en CZ schenken dus klare wijn. De meeste andere zorgverzekeraars durven echter nog geen uitspraken te doen over de vergoedingen die in 2016 onder de naturapolis vallen. Volgens VGZ wordt door de belofte van CZ en Menzis “je onderhandelingspositie volledig uit handen” gegeven. Ook Zilveren Kruis laat weten dat ze “geen 100% zekerheid [kunnen] bieden hierover.”