Vertrouwt u uw zorgverzekeraar?

Vertrouwt u uw zorgverzekeraar?Een verzekering hebt u natuurlijk alleen maar nodig op het moment dat de nood echt aan de man is. Wanneer u bijvoorbeeld moet worden opgenomen in het ziekenhuis is uw stresslevel van zichzelf al hoog genoeg. Op dat soort momenten moet u uw verzekeraar natuurlijk wel kunnen vertrouwen. Is dat ook het geval? Dat kunnen we natuurlijk niet voor u bepalen. Opvallend is echter wel dat zorgverzekeraars door veel van hun polishouders niet, of maar matig, vertrouwd worden. Sterker nog: steeds meer mensen hebben maar weinig vertrouwen in zorgverzekeraars.

Zorgverzekeraars in het algemeen

Zorgverzekeraars hebben in de afgelopen periode een slechte naam opgebouwd. Het Trust Compass Onderzoek 2015 (onder andere uitgevoerd door Gfk) laat zien dat zorgverzekeraars wat vertrouwen betreft een slecht rapportcijfer scoren. Ter vergelijking werd gevraagd naar het vertrouwen dat de deelnemers aan het onderzoek hadden in patiëntenverenigingen en artsen. Het rapportcijfer van de artsen kwam uit op een 7,4, de patiëntenverenigingen scoorden een 6,9. Ter vergelijking: zorgverzekeraars kwamen er met het cijfer 5,9 bekaaid vanaf.

De eigen zorgverzekeraar

Het cijfer 5,9 voor zorgverzekeraars doet niet veel goeds vermoeden. In het onderzoek is echter een behoorlijk opvallend gegeven te zien: wanneer het om de eigen zorgverzekeraar gaat zijn de respondenten plotseling een stuk positiever. Gevraagd naar de mate van vertrouwen wordt er namelijk een dikke voldoende uitgedeeld: een 7,3. Mogelijk heeft dit verschil te maken met de eigen ervaring die de polishouders bij hun zorgverzekeraar hebben opgedaan. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat de dienstverlening van de eigen zorgverzekeraar door de polishouders wordt gewaardeerd.

Reden van negatieve houding

Dat de respondenten in dit onderzoek met betrekking tot zorgverzekeraars een negatief beeld hebben (uitgezonderd de eigen verzekeraar) komt met name door de negatieve publiciteit die de laatste tijd in de media is verschenen. Onderwerpen die het vertrouwen van de consument hebben aangetast zijn bijvoorbeeld de nieuwsberichten over de manier waarop de zorg wordt ingekocht, een de beperkte keuze uit artsen, ziekenhuizen en medicijnen. Hoewel deze beperkte keuze in de praktijk nog wel meevalt is dit onderwerp natuurlijk veel in het nieuws geweest omdat er met betrekking tot de vrije artsenkeuze een kabinetscrisis ontstond waarbij op een gegeven moment zelfs Rutte-II dreigde te vallen.

Wens van de consument

Willen de zorgverzekeraars wat aan hun imago doen dan zullen ze (beter) moeten luisteren naar de wensen van de consument. Openheid van zaken, en advies bij het nemen van beslissingen worden namelijk bijzonder gewaardeerd.