Verzekeren tegen overstroming wordt weer mogelijk

Leestijd: 2 minuten

Nederland staat bekend als een land dat altijd tegen het water heeft moeten strijden om te overleven. Van de Sint-Elisabethsvloed in 1421 tot de Watersnoodramp in 1953, en van de overstroming van de Maas in 1993 tot de massale evacuatie van het Rivierenland in 1995, in ons land leidt het water tot veel schade en soms zelfs tot (veel) slachtoffers. Je zou dus denken dat Nederlanders zich eenvoudig zouden moeten kunnen verzekeren tegen de gevolgen van een overstroming.
Tot op heden is echter niets minder waar. Wanneer een inboedel of opstalverzekering wordt afgesloten wordt de schade die ontstaat als gevolg van een overstroming na een dijkbreuk niet vergoed. Niet helemaal toevallig besloten verzekeraars in 1953 (het jaar van de Watersnoodramp in Zeeland) dat overstromingsschade niet meer zou worden gedekt. Het risico, zo was de redenering, was te groot.

Korte opleving overstromingsverzekering

Een verzekering die ook schade als gevolg van een overstroming zou dekken, dat moet toch mogelijk zijn zou je zeggen. Dat was in 2012 ook de mening van verzekeraar Neerlandse. Ondanks het risico bood deze verzekeringsmaatschappij mensen de mogelijkheid om zich te verzekeren tegen overstromingen.

De naam waarmee deze verzekering toen werd aangeduid was de catastrofeverzekering. In 2014 haalde Neerlandse dit product echter weer van de markt omdat consumenten weinig interesse bleken te hebben in deze verzekering.

Dat gebrek aan interesse had alles te maken met het feit dat de dekking met een maximum van 75.000 euro laat te noemen was terwijl de premie die moest worden afgedragen juist zeer hoog was. Kortom, onder die voorwaarden was de catastrofeverzekering niet levensvatbaar.

Neerlandse gaat weer overstromingsverzekering aanbieden

Nadat in 2014 de catastrofeverzekering in de toenmalige vorm niet levensvatbaar bleek en van de markt werd gehaald is het idee om overstromingsrisico te dekken niet volledig verdwenen. Sterker nog, Neerlandse heeft de afgelopen tijd niet stil gezeten en komt daarom binnenkort weer met de mogelijkheid om overstromingsschade te laten dekken.

Dit wordt mogelijk doordat een internationale groep beleggers zich garant wil stellen voor de polis die Neerlandse hiervoor introduceert. Van deze beleggers die onder de groep Lloyd’s vallen zal Chaucer 800 miljoen euro aan overstromingsrisico gaan dragen.

Risicomodel bepaalt hoogte premie

Neerlandse gebruikt voor het vaststellen van de hoogte van de premie een speciaal risicomodel dat is ontwikkeld door ingenieursbureau Arcadis. Met dit model is in kaart te brengen hoeveel risico een bepaald huishouden loopt op schade door overstromingen. Hoe hoger het risico, hoe hoger de premie uiteraard.

4.2/510 ratings