Verzekeraars moet klanten met beleggingsverzekering informeren

Verzekeringsmaatschappij moet klanten met beleggingsverzekering informerenVoor veel consumenten geldt dat wanneer er eenmaal een verzekering is afgesloten men er vanuit gaat dat alles perfect geregeld is. In veel gevallen is dat gelukkig ook zo, maar er zijn uitzonderingen. Een klantvriendelijke verzekeringsmaatschappij zal de klant op de hoogte stellen van de mogelijkheden om een gunstigere verzekeringsvorm af te sluiten, een verzekeringsmaatschappij die niet omziet naar de klant zal dit nalaten. Op het gebied van beleggingsverzekeringen hebben verzekeraars vanaf 1 juli 2015 echter weinig keus. Ze zullen, of ze dat nu willen of niet, hun klanten actief moeten wijzen op de mogelijkheden die er zijn met betrekking tot hun beleggingsverzekering. Concreet zijn die mogelijkheden: de verzekering stopzetten, de verzekering wijzigen, of de verzekering voortzetten. Wijzen verzekeraars hun klanten niet actief op die mogelijkheden dan kan de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de verzekeringsmaatschappij een boete of een dwangsom op gaan leggen.

Dijsselbloem wil betere nazorg voor beleggingsverzekeringen

De reden dat de AFM de mogelijkheid krijgt om een boete of een dwangsom op te gaan leggen is dat de minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem (PvdA), vindt dat de klant beter moet worden geïnformeerd over de verbetermogelijkheden die er zijn voor zijn beleggingsverzekering. Volgens Dijsselbloem gebeurt dit momenteel onvoldoende, hij wijst hierbij naar een rapport van de AFM uit oktober 2014 waaruit bleek dat klanten met een beleggingsverzekering door de verzekeraars niet voldoende werden geactiveerd. Het resultaat hiervan was dat veel verzekerden met een zogenaamde ‘niet opbouwende beleggingsverzekering’ zaten opgescheept zonder dat ze hierbij voldoende informatie van hun verzekeringsmaatschappij kregen.

Verzekeraars schroeven zelf ook ambitie op

Is het dan allemaal kommer en kwel voor mensen met een beleggingsverzekering? Dat valt mee, of in elk geval kunnen we stellen dat er wat aan het verbeteren is. Kennelijk waren diverse verzekeraars ook wat geschrokken door de uitkomst van het rapport van de AFM, want er is door een aantal verzekeringsmaatschappijen zeker al een stap in de goede richting gezet. Zestien verschillende verzekeraars spraken de ambitie uit om een oplossing te vinden voor klanten met een niet opbouwende beleggingsverzekering en die ambitie resulteerde erin dat vijftien van deze verzekeraars op 31 december 2014 die ambitie ook hadden gehaald. Dit was ook de AFM niet ontgaan en daar sprak men dan ook van een duidelijke verbetering.

AFM formuleert nieuwe regels

Ondanks de geconstateerde verbetering heeft de Minister van Financiën dus aangegeven dat er de mogelijkheid moet worden geschapen om een boete of dwangsom op te leggen aan verzekeringsmaatschappijen die hun klanten niet voldoende activeren. De regeling hiervoor is uitgewerkt door de AFM en moet dus per 1 juli 2015 in werking treden.