Wat weet jij van je zorgverzekering?

Wat weet jij van je zorgverzekering?Een zorgverzekering is verplicht voor elke Nederlander. Vrijwel iedereen heeft er dus één, en de premie die elke maand moet worden betaald is behoorlijk hoog. Je zou dus denken dat de meeste mensen uitstekend op de hoogte zijn van de inhoud van deze verzekering. Vreemd genoeg blijkt het tegendeel het geval. Dat werd goed duidelijk toen Patiëntenfederatie NPCF een quiz op haar website plaatste waarbij vragen werden gesteld over de verzekering, de dekking, en de verschillende polissen.

Overgrote meerderheid maakt fouten bij quiz

De quiz op de site van NPCF bracht een interessant beeld naar voren. Van alle mensen die de quiz invulden had slechts vier procent alle antwoorden goed. 96 procent (vrijwel iedereen dus) had één of meerdere antwoorden fout. Wel is er een groot verschil te zien tussen de beantwoording van de verschillende vragen. Zo werd er gevraagd of een zorgverzekeraar verplicht is iedereen te accepteren voor de basisverzekering. Die verplichting heeft een zorgverzekeraar inderdaad, en vrijwel iedereen die meedeed aan de quiz wist deze vraag goed te beantwoorden. Een vraag die een stuk lastiger te beantwoorden bleek ging over de informatie die een zorgaanbieder een klant moet geven. Op de vraag of een zorgaanbieder (bijvoorbeeld een ziekenhuis) de patiënt moet informeren of er wel of geen contract met de zorgverzekeraar is gaf ongeveer 50 procenten van de deelnemers het verkeerde antwoord. Een zorgaanbieder hoeft dit namelijk niet te doen. Wel moet de zorgverzekeraar deze informatie op zijn website hebben staan.

Onduidelijkheid zorgt voor onverschilligheid

De uitkomsten van de quiz op de site van NPCF staan niet op zichzelf. Al langer is bekend dat veel mensen geen idee hebben van de inhoud van hun zorgpolis. Vanwege deze onduidelijkheid zijn er grote groepen consumenten die het allemaal wel best lijken te vinden en daarom de verschillende aanbieders niet langer vergelijken als ze eenmaal een zorgverzekering hebben afgesloten. Volgens de directeur van NPCF komt het vaak voor dat mensen zelfs de post van de verzekeraar niet meer openmaken omdat ze bang zijn dat ze alle kleine lettertjes niet begrijpen.

Goedkoop is duurkoop

Dat het begrijpen van de inhoud van de zorgpolis lastig is brengt overigens nog een vervelende consequentie met zich mee. Veel mensen kiezen (op zich logisch) voor een lage polis. Vaak blijkt naderhand echter pas dat bepaalde (specialistische) zorg met een dergelijke goedkope polis niet wordt vergoed. Op die manier is een consument met een goedkope polis dus in veel gevallen toch nog duur uit.