Wet rond vrije artsenkeuze onverwachts afgestemd!

Wet rond vrije artsenkeuze onverwachts afgestemd!Alles leek in kannen en kruiken, de hervorming van de zorgverzekering die de minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) door de Tweede Kamer had weten te loodsen hoefde alleen nog maar te worden bekrachtigd door de senaat (Eerste Kamer). Op dinsdag 16 december bleek dit laatste hobbeltje plotseling een grote valkuil te zijn geworden toen drie Eerste Kamerleden van de PvdA plotseling tegen het wetsvoorstel stemden. Gevolg: geen meerderheid, en dus een politieke crisis omdat de geplande wetswijziging in verband met de vrije artsenkeuze niet per 1 januari in dreigt te kunnen gaan.

Naturapolis

Het wetsvoorstel had alles te maken met een verandering in het soort polis dat consumenten af kunnen sluiten voor hun zorgverzekering. In het nieuwe wetsvoorstel was er sprake van een naturapolis. Deze polis is de goedkope variant. Consumenten betalen bij deze polis relatief weinig premie. Daar tegenover staat wel dat de verzekeraar bij een restitutiepolis afspraken mag maken met zorgaanbieders. Het contract van de zorgverzekeraar met de zorgaanbieder zorgt er voor dat zorg goedkoper ingekocht kan worden. In deze constructie wordt de zorgaanbieder dus uitgekozen voor de consument. Wanneer de consument zelf een zorgaanbieder wil kiezen (waar de zorgverzekeraar geen contract mee heeft) dan hoeft de behandeling niet, of slechts gedeeltelijk, te worden vergoed.

Restitutiepolis

Overigens was er in het nieuwe wetsvoorstel helemaal geen sprake van dat consumenten helemaal geen enkele mogelijkheid meer zouden hebben om zelf hun eigen zorgaanbieder te kiezen. Sowieso kunnen consumenten hun eerstelijnszorg (tandarts, huisarts) zelf blijven kiezen en daarnaast is er nog de mogelijkheid om een restitutiepolis af te sluiten. Consumenten die een restitutiepolis afsluiten kan je bij elke vorm van zorg zelf kiezen door welke zorgaanbieder jij je wilt laten behandelen, en wordt dit ook nog eens vergoed. Wel is de premie van de restitutiepolis (een stuk) duurder dan de premie van de naturapolis.

Waarom stemden de PvdA’ers in de Eerste Kamer tegen de wet?

De reden van het sneuvelen van de wet over ‘de beperking van de vrije artsenkeuze’ was het feit dat drie senatoren van de PvdA plotseling bleken tegen te stemmen zodat de vereiste meerderheid voor het voorstel in de Eerste Kamer niet werd gehaald. Wat de exacte reden is om tegen te stemmen is nog niet helemaal duidelijk. De voorzitter van de PvdA-fractie had al voordat het wetsvoorstel in stemming werd gebracht aan de pers laten doorschemeren dat er twijfels waren over de wet. Volgens voorzitter Marleen Barth (PvdA) waren er nog een aantal ‘technische vragen’ die de PvdA’ers graag beantwoord zouden zien. Kennelijk is dit niet naar tevredenheid gebeurd want drie PvdA’ers stemden dus tegen en torpedeerden zo het wetsvoorstel. In de wandelgangen wordt overigens gesuggereerd dat het stemgedrag van de PvdA’ers ook is beïnvloed door politieke redenen.

Klik hier om zorgverzekeringen te vergelijken.