Winterse omstandigheden en autoschade

In de winter zijn de omstandigheden op de weg vaak lastig. Het is vroeg donker, het zicht is beperkt door mist of sneeuw en opvriezende weggedeeltes zorgen ervoor dat een glijpartij gebeurd is voordat u er erg in hebt. Maar hoe zit het eigenlijk bij schade die ontstaat doordat de weg glad is? Is het een verantwoordelijkheid voor u als bestuurder om extra op te letten wanneer de weersomstandigheden slecht zijn? Of heeft de wegbeheerder (bijvoorbeeld de Provincie of de Gemeente) hier ook een taak in? En wat heeft dit voor consequenties voor de afhandeling van schade na een ongeval dat duidelijk ontstaan is door ijzel of sneeuw? Voor automobilisten is een duidelijk antwoord op deze vragen belangrijk. De kans dat u gedurende de winterperiode met dit soort zaken te maken krijgt is namelijk groter dan u wellicht denkt.

Verantwoordelijkheid wegbeheerder

Een weg moet veilig zijn voor het verkeer dat er gebruik van maakt. De wegbeheerder is degene die het onderhoud aan de weg voor zijn rekening neemt en daarom ook verantwoordelijk is voor het creëren van een veilige situatie. Zo moet er bijvoorbeeld voor gezorgd worden dat er geen gaten in de weg zitten die gevaar op kunnen leveren. Omdat het (om financiële redenen) niet mogelijk is om 24 uur per dag een gevaarlijke situatie kan de wegbeheerder in sommige gevallen volstaan met een (tijdelijke) waarschuwing. Bijvoorbeeld door op een gevaarlijk punt een waarschuwingsbord te plaatsen. Wanneer de situatie niet veilig is en er ook niet gewaarschuwd wordt is er vaak sprake van een “gebrekkige weg”. De zorgplicht van de wegbeheerder houdt in dat een weg niet gebrekkig mag zijn.

Tip: Op zoek naar een goede autoverzekering? Klik hier>>

Verantwoordelijkheid automobilist

Bij een potentieel gevaarlijke situatie op de weg ligt de verantwoordelijkheid niet alleen bij de wegbeheerder. De automobilist die de weg gebruikt moet zelf ook een aantal maatregelen nemen om niet nodeloos slachtoffer te worden van een ongeluk. Vanzelfsprekend moet de bestuurder zich aan de verkeersregels (bijvoorbeeld de maximumsnelheid) houden. Ook moet er rekening gehouden worden met de omstandigheden. Wanneer het vriest kan een automobilist er vanuit gaan dat de weg glad is. Hij moet zijn rijstijl dan aanpassen.

Zorgplicht wegbeheerder bij gladheid

Hoe zit het nu precies bij gevaarlijke omstandigheden die veroorzaakt worden door opgevroren weggedeeltes? Kan een weg die glad is geworden aangemerkt worden als een gebrekkige weg? Het antwoord is in de meeste gevallen: Nee. Doordat gladheid plotseling ontstaat is de wegbeheerder in de meeste gevallen niet aansprakelijk. Wel moet de wegbeheerder zijn best doen om de gladheid te bestrijden. Kortom, hebt u schade aan uw auto dan kunt u meestal de wegbeheerder hier niet aansprakelijk voor stellen.