Zakelijke Disaster Recovery-verzekering

Waarschijnlijk heeft iedereen er wel eens mee te maken gehad. U bent geruime tijd bezig geweest om een belangrijk document te schrijven op de pc, maar op het moment dat u het niet verwacht valt de stroom plotseling uit, of uw computer besluit er plotseling mee op te houden. Meestal is er in dergelijke gevallen nog wel ergens een automatisch opgeslagen versie terug te vinden, maar de kans dat u het document in perfecte staat terugvindt is toch niet zo groot. In privésituaties kan dit al extreem vervelend zijn, maar wanneer er op zakelijk vlak (grote) hoeveelheden data verloren gaan heb je de poppen pas echt goed aan het dansen.

Verzekering tegen dataverlies

Zakelijke Disaster Recovery-verzekeringDat dataverlies voor enorme (financiële) consequenties kan zorgen wanneer een onderneming hiermee te maken krijgt is inmiddels bij vrijwel elk bedrijf wel doorgedrongen. Zelfs wanneer er regelmatig back-ups gemaakt worden komt dataverlies regelmatig voor. Dat kan komen doordat er bewust (gevoelige) data wordt gestolen, bijvoorbeeld door hackers. Veel vaker treedt er echter dataverlies op door onbewuste menselijke fouten. Het resultaat is in beide gevallen vaak rampzalig. Belangrijke informatie is niet meer te bereiken, en mogelijk ook niet meer terug te halen. Om de schade in dit soort gevallen te beperken is het daarom helemaal geen slecht idee om een verzekering af te sluiten die schade door dataverlies dekt. Die verzekering is dan ook al een aantal jaar op de markt, en steeds meer ondernemingen besluiten een dergelijke verzekering af te sluiten. Uiteraard kent ook de zogenaamde ‘Disaster Recovery-verzekering’ diverse varianten. Zo is het mogelijk de schade door dataverlies inclusief alle bijkomende aspecten te laten dekken, en dus te laten vergoeden. Voor deze vorm wordt vanzelfsprekend een vrij hoge premie gevraagd. Wordt alleen de directe schade die ontstaat gedekt, dan zijn de risico’s natuurlijk groter, maar de premie daarentegen weer lager.

Deze verzekering relevant voor uw onderneming?

Tegenwoordig kan een ondernemer zich tegen vrijwel alle mogelijke gevaren verzekeren. Dat is aan de ene kant een geruststellende gedachte, aan de andere kant betekent dit dat er keuzes gemaakt moeten worden. Wanneer u als ondernemer namelijk elke mogelijke verzekering afsluit rijzen de premiebedragen werkelijk de pan uit. Bij de verzekering tegen risico’s door dataverlies is het dus belangrijk om uzelf af te vragen in hoeverre dit risico op uw onderneming van toepassing is. Een fysieke winkel met bijvoorbeeld maar twee of drie computers zal minder last ervaren van dataverlies dan een webshop waarbij het hele businessmodel uitgaat van online communicatie. Bij een webshop is data veel omvangrijker, en belangrijker. Dat maakt de onderneming uiterst kwetsbaar op het moment dat er data verloren gaat.