Zijn senioren een risicogroep?

Senioren autoverzekering, een risicogroep?Iedereen die een autoverzekering af wil sluiten krijgt te maken met het fenomeen polisvoorwaarden. Verzekeraars vullen deze voorwaarden allemaal op hun eigen manier in. Dat mag ook gewoon, dit werd in een reactie onlangs nog eens bevestigd door een woordvoerder van de brancheorganisatie Verbond van Verzekeraars. De reden dat verzekeraars voor verschillende doelgroepen verschillende polisvoorwaarden hanteren hebben te maken met de risicoanalyse die is uitgevoerd op de betreffende doelgroep. Beginnende bestuurders weten er alles van: zij betalen over het algemeen meer premie dan bestuurders met veel rijervaring.

Senioren autoverzekering

Niet alleen beginnende bestuurders zijn volgens veel verzekeraars een risicogroep, dit geldt ook voor senioren (64 jaar en ouder). Kennelijk staan veel verzekeraars niet te springen om deze automobilisten te verzekeren. Senioren die een verzekering af willen sluiten betalen vaak tien tot vijftien procent meer premie dan jongere bestuurders. Ook blijkt één derde van de verzekeraars personen boven de 64 jaar niet te willen verzekeren.

Kamervragen

Naar aanleiding van deze berichten heeft het 50PLUS-tweedekamerlid Norbert Klein op donderdag 23 januari 2014 Kamervragen over deze ‘praktijken’ gesteld aan de minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk (PvdA). Klein stelde dat het weigeren van senioren bij het afsluiten van een autoverzekering neerkomt op ‘leeftijdsdiscriminatie’.

Op 7 maart 2014 reageerde minister Plasterk op de vragen die door 50PLUS waren gesteld over de ‘leeftijdsdiscriminatie bij het afsluiten van een autoverzekering’. Hierin gaf hij aan dat verzekeraars een bepaalde mate van vrijheid hebben bij het opleggen van polisvoorwaarden. Of er daadwerkelijk sprake was van discriminatie kon de minister daarom niet zeggen. Verdere maatregelen om te zorgen voor verandering van de huidige situatie heeft de minister niet toegezegd.

Meer senioren verzekerd

Toch is het allemaal niet zo dramatisch als 50PLUS wil laten geloven. Sterker nog, er is voor senioren in de afgelopen periode het nodige veranderd. Ten goede, zeggen we er voor de duidelijkheid even bij. In 2010 weigerde de helft van de verzekeraars klanten boven de 64 jaar. Inmiddels is dit dus gedaald naar één derde van de verzekeraars. De verandering in de polisvoorwaarden heeft onder andere te maken met het feit dat Nederlanders gezonder oud worden waardoor het risico op ongevallen afneemt. Zo heeft Nationale Nederlanden in augustus 2012 de leeftijdgrens opgeschroefd. 75-plussers werden door de verzekeraar eerder niet geaccepteerd, maar die leeftijdsgrens is nu vervallen.

Betekent dit dat een oudere automobilist na zijn 65ste niet meer verzekerd is?
Dat verzekeraars een leeftijdsgrens hanteren betekent niet dat mensen na het behalen van een bepaalde leeftijd ineens onverzekerd rondrijden. De leeftijdsgrens geldt alleen als er wordt overgestapt naar een andere verzekeraar. Wanneer een senior wil switchen is het dus belangrijk om goed te kijken welke polisvoorwaarden er aan de leeftijd worden verbonden.