Zorgautoriteit checkt privacyrichtlijnen GGZ-declaraties

Zorgautoriteit checkt privacyrichtlijnen GGZ-declaratiesWie zorg nodig heeft kan in Nederland gelukkig terugvallen op een zorgverzekering. Aangezien de basisverzekering in Nederland voor elke volwassene verplicht gesteld is zijn er vormen van zorg die hoe dan ook gedekt worden. Een voorbeeld hiervan is zorg die valt binnen de GGZ (geestelijke gezondheidszorg). Wanneer een verzekerde met een basisverzekering psychische klachten ondervindt kan hij of zij dus geholpen worden zonder zich druk te maken over de vraag of de behandeling wel vergoed wordt. Dat is belangrijk, aangezien psychische ziekten een steeds groter probleem vormen in onze samenleving. het feit dat GGZ-gerelateerde zorg in de basisverzekering is opgenomen geeft ook aan dat de Overheid dit gegeven onderkent. De noodzakelijke hulp is voor elke verzekerde dus bereikbaar, maar hoe gaan zorgverzekeraars eigenlijk om met de declaraties van GGZ-gezondheidszorg? En is de privacy van de patiënt wel voldoende gewaarborgd? Deze vragen zijn zo actueel dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) momenteel onderzoek doet naar de manier waarop zorgverzekeraars met deze materie omgaan. Naar verwachting is dit onderzoek in het eerste kwartaal van 2016 gereed voor publicatie.

Privacy vs declaratie?

De reden dat de zorgverzekeraars door de NZa worden gecontroleerd heeft te maken met het bijzondere karakter van GGZ-zorg. Meer nog dan bij andere behandelingen speelt het aspect privacy een grote rol. Dit komt omdat er op behandelingen in de GGZ nog steeds een (onterecht) taboe rust. Mensen komen er nu eenmaal gemakkelijker voor uit dat ze een fysieke kwaal hebben dan dat ze aangeven dat er op mentaal vlak iets scheelt. De wens om de privacy zo veel mogelijk te waarborgen moet door zorgverzekeraars worden gerespecteerd, maar dat maakt het declareren van GGZ-zorg er niet eenvoudiger op. Om te voorkomen dat zorgverzekeraars de privacyrichtlijnen aan hun laars lappen is de NZa met het onderzoek gestart; ook omdat er steeds meer berichten binnenkwamen dat er door verzekeraars meer privacygevoelige informatie werd opgevraagd dan strikt noodzakelijk is.

Informatie basis GGZ en gespecialiseerde GGZ

Omdat er natuurlijk wel gecommuniceerd moet worden tussen de behandelende arts of instelling en de zorgverzekeraar moet er wat persoonlijke informatie over een GGZ-behandeling worden uitgewisseld. Om de privacy voor de patiënt zo veel mogelijk te garanderen is deze informatie-uitwisseling aan strenge regels gebonden. Ontvangt u zorg via de basis-GGZ dan wordt op de declaratie alleen de intensiteit van de behandeling vermeld: kort, lang, intensief of chronisch. Ontvangt u zorg via de gespecialiseerde GGZ dan wordt er wat meer informatie gedeeld. Dit is noodzakelijk omdat gespecialiseerde GGZ veel verschillende behandelingen en veel verschillende tarieven kent. Om te kunnen nagaan of er terecht gedeclareerd wordt heeft de zorgverzekeraar dan noodzakelijker wijs wat meer gegevens nodig. Daarom is het bij gespecialiseerde GGZ toegestaan om een aantal extra gegevens op de declaratie te noteren. De zaken die mogen worden benoemd zijn: de hoofddiagnosegroep (bijvoorbeeld angststoornis of depressie), of en hoelang een patiënt intern is opgenomen in een zorginstelling, en het aantal minuten dat de behandeling precies heeft geduurd.